close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסקי דין וחוות דעת עד היום


להלן רשימה חלקית של פסקי דין וחוות דעת של הסנהדרין ומוסדותיה המתפתחת. הם נאספו מההליכים המשפטיים של הסנהדרין המתהווה ומבתי המשפט המשניים שלה. רובם הוצאו במקור בעברית, עם מיעוט באנגלית. תרגום לאנגלית מתפרסם בהזדמנות אפשרית. ניתן לראות רשימה של הודעות דחופות וחשובות לציבור כאן.

יוזמת הסנהדרין מורכבת מהסנהדרין המתהווה, ארבעה בתי משפט משניים ויותר מעשר ועדות.[1]

בתי המשפט והוועדות מתפקדים על יד בית המשפט "בית הדין הקבוע לניהול שוטף של עניני הסנהדרין", אבל הם פועלים באופן עצמאי. הדעות המובעות על ידי בתי הדין משניים וועדות של יוזמת הסנהדרין, בדרך כלל, לא נבחנו על ידי הסנהדרין ולכן הם מהווים רק את הסמכות של בית דין יהודי רגיל או ועדה. בשוני שהחלטות ופעילויות אלו מפוקחות על ידי ביה"ד המיוחד ואף לעיתים מזדמנות על ידי הסנהדרין עם זכות התערבות ושינוי לישויות אלו בהחלטותיהן ופעילויותיהן.

חוץ מתפקידם הכללי, על בתי דין וועדות אלה לדון דיני תורה,לפתח "חוות דעת מומחה" ו "תקצירים משפטיים" שניתנים לשימוש במועד שבו הסנהדרין המלא עשוי להחליט באותם העניינים. עד אז, דעותיהם לא בהכרח מהווים החלטה מחייבת של הסנהדרין, או אפילו דעותיהם של כל חברי יוזמת הסנהדרין. אבל כל זמן שלא היתה התערבות הסנהדרין הרי פעילויותיהן נתמכות על ידי הסנהדרין.

יוזמת הסנהדרין

בית הדין לעניני עם ומדינה

וועדה לצבא ובטחון (קבינט מלחמה)

פסיקה הלכתית לחיילים

ועדה לארגון העם היהודי

ועדה כלכלית

ועדה לעניני בריאות ואקולוגיה

ועדת חידוש החודש

ועדת מחקר לאיכון המיקום המדויק של המקדש והמזבח

ועדה לעניני קרבן פסח

ועדה לשבטי ישראל האובדים (התבוללות והמרות בכפייה)

בי"ד בינלאומי

בית הדין לעניני בני נוח

הערות שוליים

  1. ראה המבנה ההיררכי של בית-הדין הגדול