close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ז אב כ"ג


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

בס"ד

גירוש היהודים מחברון וחיזוק החיילים שסרבו לגרש

בעקבות פניות מצד נציגי המשפחות העומדות בפני גירוש בחברון: מהי דעת בית הדין על פסיקת בית המשפט העליון אשר נתנה גושפנקא לגירוש המשפחות משכונת 'מצפה שלהבת' (השוק).

 • א. החלטת בית המשפט המכונה 'בית דין גבוה לצדק', הדוחה את עתירת המשפחות המתגוררות בשכונת 'מצפה שלהבת', פותחת את השער לממשלת ישראל לגרש את המשפחות על ילדיהן מביתם שבחברון - עיר האבות.
 • ב. הדבר מוכיח בעליל כי 'בית הדין הגבוה לצדק' מתנער מן הסממנים האחרונים שנותרו בו כבית משפט עם סימן יהודי.
 • ג. שתי בשורות גדולות הוציא עם ישראל מחברון עיר האבות. האחת: משם יצאה הבשורה מפי בורא עולם לאברהם אבי האומה כי לו ולזרעו הארץ מנהר מצרים עד נהר פרת. השנייה: שם קיבל העם היהודי את סימניו המובהקים כרחמנים, ביישנים וגומלי חסדים (ביצה לב:).
 • ד. חלק ניכר מן האומות על פני כדור הארץ, מאמין בתנ"ך ובמורשתו, ומאמין בערכים שהוריש אברהם אבינו לעולם.
 • ה. שני גופים שלטוניים בארצנו השילו מעליהם עקרונות יסוד אלה של היהדות.
 • ו. ממשלת ישראל מנהלת בימים אלה משא ומתן על הקמת מדינה פלסטינית בלב ארץ התנ"ך, וגירוש היהודים מחברון הוא אתחלתא לפורענות חלילה.
 • ז. בכך מגלים חברי הממשלה שהם מכרו את יהדותם לכיסאותיהם ולשלטונם.
 • ח. הצטרפותם של היועץ המשפטי לממשלה ו'בית הדין הגבוה לצדק' למסע הנישול של יהודים מביתם בחברון, מלמדים כי שופטי הבג"ץ הם נעדרי לב יהודי. לפיכך עד שלא יעשו תשובה, הוציאו הם את עצמם מגדר בני אברהם, יצחק ויעקב, שסימנם רחמנים.
 • ט. זעקת שבעים הנרצחים יהודי חברון בפרעות תרפ"ט אינה חודרת לאוזניים הערלות של בית המשפט.
 • י. בית המשפט שהיה צריך לעמוד לימין צאצאי הנרצחים ולהשיב את רכושם השדוד, מבטל במועל יד מסמכים המוכיחים את בעלותם של יהודי חברון על השוק. במקום לעמוד לימין העשוקים מגדיר אותם כמי שנכנסים לנכסיהם דרך החלון וכגנבים בלילה.
 • יא. לא כגנבים באים יהודי חברון לביתם, אלא כבעלי זכויות וכבנים השבים אל בית אבותם.
 • יב. מאידך גיסא, פותח בית המשפט ברשעות, פתח רחב לבני הרוצחים הערבים להיכנס כבני בית לבתי הנרצחים אשר דמם זועק לשמיים, ובכך השלים הוא עם הרצח ומסייע בשוד הבתים.
 • יג. לכן חוזר בית דין זה ומזהיר את המשפחות בחברון להיזהר בעת משא ומתן עם השלטונות אשר הוכיחו כי 'פיהם דיבר שווא וימינם ימין שקר'.לפיכך אין לחתום על הסכם עם השלטונות אלא אם כן יהיה חתום עליו ראש הממשלה ועם בטוחות מתאימות.
 • יד. מתברר שוב, כי הבג"ץ הוא גרוע הם ערכאות של גויים, שופטיו מלאים ארס ושינאה כלפי כל דבר יהודי אשר חותם ישראל עליו.
 • טו. גם שופטים הנראים שומרי מצוות משתמשים בדברי תורה כדי לעקור את התורה. לפיכך אין להזדקק לפנייה לבג"ץ אלא לאחר קבלת הסכמה של בית דין מוסמך.
 • טז. באשר לממשלת ישראל יאמר: ממשלה השולחת שלושת אלפי חיילים לגרש שתי משפחות מעיר האבות במקום לשלחם לבער את קיני המחבלים בעזה, אין לה זכות קיום. העם היהודי יקיא ממשלה זו מקרבו.
 • יז. דם שבעים הנרצחים ירדוף כל שר בממשלה וכל שופט הנותן ידו להפעלת חוקי סדום בחברון עיר האבות.
 • יח. בית דין זה, שולח את ברכתו לכל החיילים אשר סירבו לתת ידם לגירוש מחברון ושכרם הרבה מאוד. מאידך גיסא, רבנים הנותנים את הסכמתם לגירוש, שותפים ישירים הם לדבר עבירה. חייל! שים לנגד עיניך את דברי חכמינו: "במקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב"!

אין לך חילול השם גדול מגירוש רשמי של יהודים מעירם של אברהם, יצחק ויעקב ועיר מלכותו של דוד המלך.

וכל הנותן ידו לגירוש; שר בממשלה, מפקד בצבא, חייל בצה"ל ואף רב בישראל עתיד ליתן את הדין.

נאום: ר' הלל וייס
נאום: הרב ישראל אריאל
נאום: הרב דב שטיין

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות