close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

חוות דעת תשס"ו סיון כ"ד a


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

תגובת נציגות הסנהדרין על פסקי הבג"ץ האחרונים

מערכת המשפט ורדיפת הרבנים

נציגות הסנהדרין עומדת מאחורי הרבנים החשובים רב העיר צפת, הרב שמואל אליהו שליט"א ורב העיר קרית מוצקין דוד דרוקמן שליט"א המורים כהלכה וללא מורא וניצבים כנגד האליטות השולטות באקדמיה, בתקשורת ובפרקליטות, הפועלות בדרך של איפה ואיפה. באקדמיה בתקשורת ובפרקליטות שורר חופש דיבור מוחלט ואילו עולם התורה נתון למשיסה. לעומת הללו שאין להם כל אחריות ציבורית רב חייב לומר דברו, שאם לא כן אינו רב!

אנו קוראים לכל הרבנים לבטא הזדהות ראויה עם כבוד הרבנים שהוא כבוד התורה ולא לפחד כלל. לייחד שעורים לחובותיו של הרב בעניני ציבור, קהילה וכלל ישראל מול רדיפת השלטונות. לעיין בגדרי מצוות 'לא תגורו' ודוגמאותיה ההיסטוריות ולהודיע ענשם של מנהיגי ציבור ורועים רוחניים המתחמקים מחובתם בשל מורא הרשות והתקשורת.

החלטת הממשלה בעניין אזרחות לבני עובדים זרים

התאווה החולנית להרוס את מדינת ישראל כמדינת היהודים צועקת מתוך הזרם העכור של החקיקה הנמשכת והחלטות הממשלה הבאות לעקור שם ישראל ולהפריד בין המדינה ליהודיה כדוגמת החלטת הממשלה בענין הענקת אזרחות לילדי עובדים זרים. השנאה כלפי הרוב היהודי, רוב של יהודים מסורתיים, שומרי תורה ומשפחות ברוכות ילדים היא הדוחפת את השלטון להתיר כל רסן ולהעצים את שאינם יהודים במדינה. אין מדינה בעולם המעניקה אזרחות נפרדת לקטינים, בני עובדים זרים. מדינת היהודים אינה מדינת הגירה! במהותה היא מדינת עליה! קיבוץ גלויות של יהודים. אך גם אם הייתה נוהגת כמתוקנות שבמדינות ההגירה הרי שעדין ניתן להפריד בין תושבות לאזרחות.

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות