close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תש"ע טבת א'


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ה חנוכה, נר שביעי תש"ע.
בשם השם א-ל עולם נשען על כידוניהם.

הרב אליעזר מלמד יוערך באור המכבים

אור ליהודים!

הרב אליעזר מלמד לא כרע ולא השתחווה.

יש להניח שמעשהו יוערך באור המכבים בכל החנוכה.

אנו סמוכים ובטוחים בחסדי השם שיורה את הדרך לכל ראשי ישיבות ההסדר כי בידם להסיר עול סובלו של אהוד ברק, ולהסיר את עולו של אהרון ברק וכל בית משפח וכן להסיר את עולו של ברק אובמה וכל מלחכי פנכתו - מתייוונים בגולה ובארץ. ביה"ד של הסנהדרין הכריז שבוע לפני ההקפאה כי הריבונות ביהודה והשומרון ובשאר חבלי הארץ הפדויה היא של העם היהודי היושב בחבלי הארץ הללו. אין למימשל, שלא זכה להכיר בריבונות היהודים בחבלי הארץ הקדושים, חלק ונחלה בארץ הקדושה היא ארץ ישראל, עד שיתקן דרכיו. על המימשל, כרמיזת שר המשפטים יעקב נאמן, להחיל חוק התורה, כפי עצת הסנהדרין שהורתה להקים בכל יישוב למיצער בית דין של שלושה.

מי להשם אל בית ישראל סבא המשוחרר מעול המתייוונים ובעלי בריתם הזרים. ולברק שר הבטחון יאמר - סורה חושך הלאה שחור. הינך דוגמה למדינאי מושחת המטיף לשמירת חוק ומפירו בעצמו. קידומו של ברק ברח בצבא היה ביסודו פוליטי שהרי מפקדתך נכשלה כשלון חרוץ בקרב שולטאן יעקב אותו ניהלת ברשלנות מופלגת, שעלתה בחייהם של חיילי הסדר רבים, שנתנו בך אמון ושלמו על כך בחייהם.

מאז כל כשלונות זרועות הבטחון הם פרי הבאושים של אישיותך שהצליחה למוטט גם את ביתך הפוליטי.

במבצע עופרת יצוקה שבימים אלה מלא לו שנה הוכיחו בחורי ההסדר כי צה"ל נשען על כידוניהם. על אף הנצחון העדפת תבוסה שהביאה את דו"ח גולדסטון, העדפת להפקיר את הרצועה, לא לסיים את המלחמה, להגביר את שחצנות החמאס ולהביא את צרת גלעד שליט. ובכך לחזק את אירן ואת כל שונאי ישראל.

כעת הינך מתאנה לחיילי ההסדר ברחבי ארץ הקדש ערש אבותינו ביהודה ושומרון, כדי לרצות את בוחריך הערביים במפלגת המערך שהעלוך לשלטון, ולהחניף לפריץ - ברק אובאמה כדי להשיג את תמיכתו הפוליטית לקידומך האישי הפוליטי.

בלי להסס ובלי למצמץ אנו מורים לכל הציבור הנפלא להתעודד בלימוד התורה להאזין למשפט התורה, להתרחק מערכאות ומכל הדומה לכיעור ולהמשיך במלוא התנופה בבנין עדי עד בכל רחבי ארץ ישראל


רבי פרופ' הלל וייס - דובר הסנהדרין,
רבי דב שטיין - מזכיר הסנהדרין


המסמך המקורי בעברית (pdf)

ראה גם

הערות שוליים


בחדשות