close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ח אייר י'


דיווחים, ניתוחים, ודעות אלו הוגשו לסנהדרין בתפקיד מיעץ בלבד, ולא בהכרח מהווים עמדה סופית של הסנהדרין. הם עבודתם של מומחים ידועים בתחומיהם, וכלולים כאן כדי לציין את סוג השאלות המטופלות בידי הסנהדרין

SoldierLegal.gif
פסיקה הלכתית לחיילים
הוועדה המייעצת
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ה

פתיחת שער לרכב בשבת

שאלה- מה עלי לעשות כאשר אני מקבל פקודה לסייע חילול שבת כמו לפתוח שער לנסיעת רכב בשבת.

תשובה - זה ברור שהדבר אסור באיסור גמור. יתירה מזאת חיוני שלא לפתוח את השער כדי שלהבא חיילים לא יסעו בשבתות. בוודאי שאין לפתוח את השער לרכב אזרחי.

יצויין שנסיעה של רכב צבאי בשבתות וחגי ישראל לצורך שאינו מבצעי אסורה לפי פקודות המטכ"ל ולכן חייל הנוכח בארוע כזה חייב להגיש קובלנה למפקד הממונה על אותו החייל שחילל את השבת ברכב צבאי, באמצעות מפקדו. אם תינתן פקודה לפתוח את השער לרכב אין לציית לה באשר אינה חוקית ומתנוסס עליה דגל שחור ברור. מאידך אין להכנס לקטטה למניעת אחרים מלעשות זאת. אך אין להדריך אחרים איך לעשות זאת. כמו כן אם הרכב נחוץ למטרות חירום יש מקום לפתוח את השער אבל ראוי לעשות זאת בשינוי (היינו למשל במרפק).

יש בציבור אמונה תמימה שהרב הראשי לצהל יכול לתת פקודות שלא לחלל את השבת או להמיר תורנות כזו או אחרת. ובכן הרב הראשי לצהל הינו קצין מטה. חיילי הצבא אינם כפופים למשמעתו. הוא יכול לפנות לקצין שלישות ראשי/קצין כח אדם ראשי ולבקשו להפעיל את הרמטכ"ל לתת פקודה שבה הוא חפץ. הרמטכ"ל יכול להעריך שראוי לתת את הפקודה או שראוי שלא לתת את הפקודה.

זהו המצב אגב ביחס לכל הרבנים הצבאיים. לכן גם יש להבין שאפילו נוכחות רב צבאי ותהיה דרגתו גבוהה ככל שתהיה אינה מונעת הפרות של פקודות מטכ"ל בעניני דת. יתירה מזאת העובדה שיש רב צבאי מביאה חיילים לחשוב ש"הכל בסדר". דבר זה אינו נכון. הרב הצבאי הינו במידת מה בובה של המפקדים שלו.

הבעיה הקשה הינה מה לעשות כאשר ניתנות פקודות לחלל שבת כאשר נטען שהן נועדו למטרות חירום. פקודות שוא כאלו ניתנות לרוב והן כמובן אסורות, אולם המפקדים בעיקר הבכירים מסוגלים בנקל ליצוק קשר של השתקה ומצגי שוא. קצין בצהל נחשב בעיני הצבא לנאמן אבל בעיני ההלכה אם אינו שומר תורה אין הוא נאמן. פקודה הניתנת על ידו הינה בבחינת ספק פיקוח נפש או ספק מצב חירום. ההלכה הינה שבספק כזה צריך לציית להוראה. אולם אם הינך סבור שההוראה קרוב לוודאי שקרית ונחזית כבלתי אמינה בהיותה קרוב לוודאי מצג שוא עליך לשאול את נותן ההוראה מפורשות האם מדובר בפקודה למטרת חירום אם התשובה תהיה לא אז אין לציית לה, ואף יש להגיש קובלנה למפקדך כדי שתועבר למפקדו. אחרת יש לציית להוראה משום שעדיין גם ספק רחוק בעניני פקוח נפש מתיר חילול שבת אך במקרה כזה פעל בשינוי היינו הפעל את המנגנון בצורה שאינה רגילה להפעלה. למשל במרפק.

במקרה שיש לך חשש שהמדובר היה במצג שוא עליך לפנות במכתב מסודר למפקדך הישיר הממונה עליך בבקשה לידע אותך אם הפקודה היתה חוקית על פי פקודות המטכ"ל היינו למטרות חירום. אם יתברר שהתשובה שלילית או אין תשובה עליך להגיש קובלנה על המקרה למפקדך בבקשה שיעביר את הקובלנה למפקד הממונה על העבריין. כמו כן נתב קובלנה לנציב קבילות החיילים. העתק מהקובלנות שמור היטב אצלך. רצוי שתתעד את פרטי המקרה בכתב וגם תשתף בארוע עדים שאת פרטיהם תרשום. מומלץ שבמקביל תבקש ממפקדך לזמן לך שיחה עם הרב הצבאי הממונה ותבקשו לברר האם היה צידוק לחילול השבת באשר היה לצורך פיקוח נפש. קרוב לוודאי שהרב הצבאי לא יוכל לתת לך תשובה מהימנה באשר גם לו יספרו סיפורי בדים. (אולם עצם התענינותו ימעיט חילולי שבת.) והיה אם יתברר שרימו אותך הגש קובלנה כפולה על חילול השבת ועל הטעיתך. אם אין בפי הרב הצבאי תשובה ברורה הרי במקרה כזה

אם הינך חש שהגשת קובלנה על ידך עלולה להרע מצבך באשר "יחפשו" אותך להתאנות כלפיך או גם אולי הדבר יסכנך בעת פעילות צבאית המנע מהגשת התלונה.

ידוע הוא שצבור גדול של יהודים יראי שמים נמנעים למעשה כליל מלהתגייס כדי שלא יעמדו בנסיונות של קבלת פקודה לחלל שבת וכיו"ב מבלי יכולת למנוע התופעה לעתיד. אם החלטת להתגייס לצבא ונוכחת לראות שפקודות שהינך מקבל אינן חוקיות ואף אינן מטופלות כדבעי אזי ראי שתמצא דרך להתחמק מתפקידים בעייתיים שעלולים יהיו להכשילך או אף נסה למצוא דרך להשתחרר מהצבא.

המוצע הינו שבכל מקרה מורכב ראוי שתיידע אותי על כך שהיתה לך בעיה בשמירת שבת וכיו"ב וקיבלת פקודה הנחזית להיות מצג שוא למצב חירום משום שהאינטרס הראשוני אינו התחמקות מפקודות ושחרור מהצבא אלא תקון הצבא. אציין שאיני כפוף למפקדי הצבא בשכרי ומעמדי ולכן תוכל להניח שאתן לך הדרכה נכונה כיצד לפעול הלאה בלי משוא פנים ובלי חשש אופייני של רב צבאי שיודע שאם יעמוד על זכויותיך בכל תוקף עלול יהיה להפגע בדרגתו מעמדו ושכרו בפועל או בקידום. לא זו אף זו ריכוז פניות אלי יכול לתת לי הערכה מה ניתן לעשות כנגד תופעות אלו במישורים של לחצים ציבוריים ופוליטיים על הצבא והממשלה.

בברכה

דב שטיין

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות