close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ט טבת כ"ב


ביה"ד הוסיף לבחון את פרשת עמיר לאור המימצאים המלאים שהומצאו על ידי ועדת החקירה האזרחית לרצח רבין והחליט לפרסם גירסה מחודדת יותר של פסק הדין שקבע מלפני שבוע בי"ז בטבת כלהלן:

BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ה
ראש חודש ניסן, ראש השנה למלכים, תשס"ט

ב"ה כ"ב טבת תשס"ט

עתירת רננה (לריסה) עמיר – אשת אסיר עולם יגאל עמיר בענין החרפה קיצונית של תנאי מאסרו של יגאל עמיר וסיכון מכוון של שפיות דעתו וחייו

בית הדין לעניני עם ומדינה שמע את תלונתה של העותרת המבקשת את עזרת בית הדין להושיע אותה מצרתה וצרת בעלה. העותרת הציגה בפני בית הדין תמונה עגומה של התעללות המכוונת נגד בעלה הנמצא במאסר זה 13 שנה.

להלן התיאור שנמסר לביה"ד:

לאחרונה, נשלחה תחקירנית של ערוץ 10 לראיין את יגאל עמיר. היא ניהלה עימו שיחות לקראת אפשרות של כניסת כתבי ערוץ 10 לבית הסוהר לערוך עימו ראיון בהסכמת השב"ס (שרות בתי הסוהר). בשלב מסויים, הודיעה לי הכתבת, בשם טפירו , ששיחות הרקע שנערכו עימו הן בעצם הראיון עצמו והראיון ישודר בטלויזיה. הודעתי זאת לבעלי שפנה מידית הן לתחקירנית והן לערוץ 10 באמצעות עורך דינו ובקש למנוע את השידור שנעשה כולו תוך גניבת דעת. אולם נאמר לו שהנושא יצא משליטת התחקירנית. כתוצאה מן השיחות המוקדמות והראיון שלא שודר נקט שירות בתי הסוהר צעדים משמעתיים חריפים כנגד בעלי.

העותרת תיארה את הצעדים חסרי התקדים שננקטו, צעדים שלא ננקטו כלפי מחבל נתעב כמו סמיר קונטאר, ואלו העובדות המשתמעות מתיאורה-

א. יגאל עמיר הועבר לבית סוהר נידח באזור מצפה רמון, בית הסוהר המיועד למחבלים בלבד.

ב. תחילה הוכנס לצינוק לשבוע, לאחר מכן הועבר לתא הפרדה בתנאי צינוק לחודש, אחר כך הודע לו שהתקופה מוארכת למשך חצי שנה .

ג. נשללו מיגאל תנאי חיים כיהודי במדינתו. נטלו ממנו את ספריו ונמנע ממנו תלמוד תורה, מצוה יסודית בתורה שקיים אותה בדבקות שלוש עשרה שנה.

ד. כתוצאה מהעדר תנאים היגייניים ראויים נגרמו לו פצעים מוגלתיים.

ה. הוא נאלץ לישון ולשהות במיטתו רוב היום מפאת הקור, ללא בגדים להחלפה.

ו. הנהלת השב"ס מודעת לעובדה שאשתו רננה עומדת בסוף תקופת הפריון ולפיכך מונעת במכוון התייחדות עם אשתו, כדי למנוע ממנה את זכותה הבסיסית להביא ילד נוסף לעולם.

ז. אביו של יגאל עבר לאחרונה ארוע לב ולמרות זאת השב"ס מונע ממנו לבקר את בנו.

ח. השב"ס מונע מילדו הקטן של יגאל לבקר את אביו זאת לאחר שהתחיל להכירו.

ט. הניתוק מיגאל עמיר הוא התעמרות באשה ובשאר בני המשפחה, ומטרתו לגרום להם צער ועגמת נפש נוספים מעבר למה שנקבע בענשו.

י. נשללה ממנו האפשרות לשוחח טלפונית, עם אשתו, עם ילדו הקטן עם ההורים ומה שחשוב מכל, כפי שיוסבר להלן, נשללה ממנו כל אפשרות לקשר כל שהוא לאדם מחוץ לכלא.

באירועים דומים, בהם התראיינו אסירים מפורסמים לתקשורת, כמו ברגותי, ננזפו הללו ולא ננקט כלפיהם עונש מעבר לנזיפה או הרעת תנאים קצרצרה. לעומת זאת הנקמנות באסיר המפורסם רק מעידה שאחזה פאניקה בגורמים שלטוניים ומשפטיים במדינה שמא הדברים שכבר אמר יגאל עמיר עד עתה בראיון לנתן גפן ולאחרים ושכבר יצאו לאור מצביעים על כך שיש גירסה שונה ליריות בליל הרצח העומדת בסתירה לגירסה הרשמית של השלטונות לגבי נסיבות רצח רבין. גירסה זו נתמכת בראיות ההולכות ומצטברות לקשת שלמה של הוכחות והסתברויות המטילות צל כבד על האירועים שהתרחשו בליל הרצח. נראה לכן שההתנכלות הנוכחית נועדה לסתימת פיו של האסיר מחשש לזליגת מידע נוסף שעשוי להציב סימני שאלה נוספים על הגירסה המקובלת.

ביה"ד לעניני עם ומדינה קורא לגורמי הבטחון והשב"ס לנטוש את דרך הנקם וההתאכזרות לשמה, שהיא מידה מגונה של שונאי ישראל. השב"ס במדינת היהודים מצווה לתת לכל יהודי במדינתו את התנאים הבסיסיים של חיים יהודיים וזכויות אדם גם אם שגה בדרכו ואפילו פשע פשע חמור. על השב"ס מוטלת החובה לציית לחוקי המדינה המגינים על זכויות האסיר באשר הוא אסיר גם אם הורשע בעבירות החמורות ביותר. הבנו מדברי העותרת שהאסיר מסווג כעת כאסיר בטחוני. השלטון כפוף לאמנות בינלאומיות בדבר זכויות האסיר ככל שהוא מסווג כעת כאסיר בטחוני. דברי השר לביטחון פנים - דיכטר, אשר צוטטו בדברי העותרת, לפיהם לאחר לידת בנם של העותרת ובעלה יגאל עמיר, אמר השר, שיגאל עמיר יטופל כנידון למוות ואף באמצעים נוספים, כנראה מתבטאים ביחס הנוכחי.

לפיכך יש:

  • להחזיר את האסיר לבית הכלא רימונים בו הוחזק קודם לכן.
  • להשיבו לתנאי המאסר הקודמים.

הוועדה לחקר רצח רבין בראשות פרופ' אריה זריצקי הופיעה לפני חודשים אחדים בבית הדין השבועי של הסנהדרין והציגה את תמיהותיה כפי שהן מופיעות גם באתר האינטנרט שלה - http://www.divshare.com/download/3509753-537&#8232 החלטת בית הדין שטרם פורסמה היא כי אכן מתעוררות שאלות קשות המטילות על השלטונות את החובה לסיים את חקר הפרשה הזאת ולמנוע לזות שפתיים נמשכת בציבור שבלתי אפשרי לעוקרה.

יש להקים ועדת חקירה רשמית לחקר רצח רבין, שלא קמה מעולם, למעט בדיקת היחידה לאבטחת אישים ובנוסף, לקיים משפט חוזר, בו תיבחנה כל הטענות והגרסאות כדי להגיע לחקר האמת עד כמה שניתן.

ישראל אריאל –אב"ד
הלל וייס
דב שטיין

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות