close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ו תמוז כ"ב


Wcab.gif
וועדה לצבא ובטחון (קבינט מלחמה)
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

האם להתייצב לגיוס בצו 8 למלחמה בלבנון

אזרח תושב חברון פנה לבית הדין בתאריך כ"ב בתמוז בשאלה:
האם להתייצב לגיוס בצו 8 למלחמה בלבנון?

החלטה
[הוראת שעה] האזרח שנקרא למילואים מבקש החלטת בית הדין לאחר שאמונו בצה"ל כצבא העם נפגע בעקבות גרוש היהודים מיישובי קטיף, שומרון וחברון וההתנכלויות הבלתי פוסקות למתיישבים גם בעצם ימי הלחימה, מעצימות את תחושת הניכור, ובמיוחד, כל עוד חרב הגירוש לא סולקה מיישובי יהודה ושומרון.

רקע: האויב תוקף מגבול הלבנון עד היכן שידו מגעת בהפגזות טילים הגובים קרבנות בנפש, והמהווים סיכון קיומי לכל עם ישראל. צה"ל משיב מלחמה שערה ומתכוון כנראה לנקות בלחימה קשה את אזור הגבול הצפוני מלוחמי חיזבאללה.

החלטה: מצווה להשתתף במלחמה זו לעזרת ישראל מיד צר. יש להישמע לפקודה שאינה סותרת את מצוות התורה. כל פקודה אחרת תישקל לגופו של ענין.

הוראת שעה זו אינה חלה על מקומות שאינם שדה קרב, יש לבדוק כל מקרה לגופו.

עם זאת ביה"ד מודע להשלכות של ההשתתפות במלחמה זו.

א. למרבה הצער יש מקום לחשש שהממשלה תמשיך במדינות ההתנתקות וההתכנסות.

ב. חיילים מקבלים פקודות היונקות מערכים מעוותים תחת ה "קוד אתי" הידוע שהביא עלינו את המלחמה הנוכחית . אחד ממרכיביו הוא "טוהר הנשק" שמשמעו הצלת אויבים במחיר דמי ישראל.

ג. זרועות השלטון משליכים לכלא ללא הגבלת זמן ילדות על סירובן לחתום על הסכמתן למשפט שאינו לפי התורה ובכך שומטים טענת שלטון החוק.

ד. שלומי אמוני ישראל מושלכים לכלא ומגורשים מבתיהם ומשפחותיהם ללא משפט לחודשים ארוכים. ראשי ישיבות ותלמידיהם מוכים ללא התגרות מצדם.

ה. תושבי חבל עזה היו נתונים שנים ארוכות לאש האויב ולהפגזות פצמרים וקאסמים מבלי שצה"ל נקט בפעולות ראויות לריסון האש.

ו. המלחמה הנוכחית היא פרי אטימות הלב ואימוץ המדיניות רבת השנים של בריחה ונסיגה שהביאה למלחמה הנוכחית.

יש חשש כבד שנצחון, על אויבי ישראל והיוקרה שתתוסף לממשלה, תתורגם להגשמת מדיניותו המוצהרת של המימשל להמשיך בהרס הישובים ביהודה שומרון .

על אף כל זאת התשובה לשאלתך: עליך להתגייס לפי הצו.

כל החשבונות והרגשות נדחים בשעת מלחמה ויש להסירם מהלב וכשיבוא מעשה נורה הלכה.

חמישתנו כחדא הווינא.
ניתן היום כ"ב בתמוז ה' תשס"ו

נאם
ישראל אריאל אב"ד
דוב אברהם בן שור
הלל וייס
צבי רוגין
דב מאיר שטיין

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות