close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ח אב י"א


Vaadinter.gif
בית הדין הבין לאומי
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

הודעה לתקשורת:

ב"ה י"א באב,תשס"ח 12 אוג. 08

קובלנת חברת הטלויזיה NTDTV בפני בית הדין של הסנהדרין נגד חברת הלווין על ביטול הסכם חד צדדי – הפסקת שידורים

בעקבות פנית חברת הטלוויזיה NTDTV המשדרת לעמי סין ותלונתה על הפרת חוזה השידור שבינה לבין חברת שידורי הלווין קובע בית הדין של הסנהדרין, ללא יכולת לברר את העובדות שבתלונה בשלב זה.

כניעה של כלי תקשורת לרבות ספקי שירותי שידור ללחץ פוליטי, כלכלי וכל לחץ אחר, תוצאתה עיוות האמת; הינה מסכנת חיי אדם ועלולה לסכן שלום האנושות כולה.

מניעת מידע או עיוותו היא השתתפות בפשע חמור ולפיכך כל אדם או גוף שנותן יד להשתקה או להפצת שקרים נושא באחריות לתוצאות, החל ממקבלי ההחלטות, קובעי מדיניות התקשורת, מנהלי הערוצים המצייתים וכלה באחרון הצלמים, העורכים השדרנים וצוות העזר.

הפרת הסכם שידור על ידי ספק ברגע פוליטי- קריטי מטילה עליו אחריות כפולה ומכופלת. מלבד הפרת החוזה זו הפרת אמונים ובגידה במהות המטרה החיובית של התקשורת להגיע לקהל היעד המאויים. להתריע מפני סכנות חמורות ולהרתיע מנגנוני דיכוי ואנשיהם מייזום פשעים נגד האנושות שבסיסם הפרת מצות בני נוח.

בית הדין של הסנהדרין מפנה לפסק הדין שנתן בשבתו כבית דין בינלאומי בנושא תלונת הפאלון גונג מתאריך 17 ליולי ש.ז בו הוא פורס ומפרט אשמתה ואחריותה של ממשלת סין וקובע בעקבות זאת שהאולימפיאדה היא סכנה לשלום האנושות.

על החתום הדיינים
הרב יואל שוורץ אב"ד,
הרב דב שטיין מזכיר,
פרופ' מרדכי כסלו יו"ר הישיבה,
הרב מאיר חקק,
הרב ישעיהו הולנדר,
הרב אברהם דב אבן שור,
הרב שמשון אלבוים,
פרופ' הלל ויס

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות