close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ט אדר ח'


Vaadinter.gif
בית הדין הבין לאומי
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

נזיקין שנגרמו לנו על ידי מדינת ספרד ומה שמכונה "האינקוויציה הקדושה"

ב"ה ח' אדר ה'תשס"ט.

לכבוד סנהדרין - בית הדין הגדול של 71, בירושלים, באמצעות בית הדין של הסנהדרין לעניינים בין לאומיים.

תביעה ייצוגית.

התובעים: דוד פיזאנטי, המשפחות והיורשים וכל צאצאי היהודים שהיו בספרד.

נגד

מדינת ספרד ורכוש הכנסיה הנוצרית בספרד.

בענין : נזיקין שנגרמו לנו על ידי מדינת ספרד ומה שמכונה "האינקוויציה הקדושה" (להלן - אינקויזיציה).


בני משפחתי היו בספרד עד גירוש היהודים מספרד. שם המשפחה שלנו מופיע ברשימות של האינקוויציה ימ"ש. הדבר אומת ע"י בת דודי פרופסור שרה פיזאנטי מירושלים שבדקה את הרשימות בספרד . אציין גם שיש לי לפי החוק הספרדי כיום, זכות אזרחות ספרדית . שהיתי בספרד לפני 32 שנים, כשנה. אני גם דובר ספרדית ולדינו. כמו כן אני הבעלים החוקיים של נכסי דלא ניידי שרכשתי בדרום ספרד. תפקיד ביה"ד הגדול לעשות צדק בעולם ולהציל עשוקים מיד עושקיהם. כמותי יש עוד משפחות רבות שנפגעו ויודעות בעליל על זכויות שיש להם בספרד ברכוש. ויש גם משפחות רבות שאינן יודעות אבל הרשימות מוכיחות שזהו רכוש של יהודים שגרו בספרד.

לדוגמא , משפחת אבוחצירא הידועה , גם שמם מופיע ברשימות הללו , כך סיפר לי ידידי יוסף אבוחצירא מירושלים .


האוכלוסיה היהודית ערב הגירוש לפי מחקרים של היסטוריונים מנתה 3/7 מהאוכלוסיה הכללית למיצער. וזאת משום שמחקרים גינטיים שפורסמו לאחרונה מלמדים שחמישית מהאוכלוסיה בספרד היום, לאחר שנטמעו האנוסים היהודים באוכלוסיה הספרדית, הינה ממוצא יהודי. לפי מחקרים שנעשו הרי ערב הגירוש היו 850,000 יהודים מהם שני שליש ברחו ושליש נאנסו להישאר מחמת חשש לאובדן חייהם בדרכים ואובדן רכושם.

משני השליש שברחו מתו בתלאות הדרך מחצית. ידוע שחלק מן האנוסים שנשארו הצליחו לנוס מאוחר יותר מאימי האינקויזיציה ולממש את זכותם לחיות כיהודים. אף ידוע שחלק מן הנשארים נרצחו על ידי שליחי המדינה והאינקויזיציה. ולכן לא באה בחשבון הכולל כנ"ל ההתחשבנות אודות שיעור היהודים באוכלוסיה הכללית. שלפיכך היתה יותר מהמשוער לעיל. אין בידי כרגע נתונים על היקף הבורחים המאוחרים יותר אולם בספרות ההלכתית העברית יש עדויות רבות על תופעה זו. בכל מקרה גם אם נתעלם מן הבורחים המאוחרים יותר מתברר שאוכלוסיית היהודים מנתה 3/7 למיצער מן האוכלוסיה הספרדית (מה שקרוב לוודאי היתה הסיבה לגירוש).

מכיוון שאדם הנולד וחי במקום מסוים קונה את זכותו במקום, והינו מתוקף היותו תושב ואזרח הרי הוא שותף למשאבי המדינה בה הוא חי, לכן 3/7 ממשאבי היסוד הספרדיים, כבר אז, היינו קרקעות, מחצבים מים וכיו"ב שייכים ליהודים, אם כאומה ואם כיורשים. כדי לעשות צדק אבקש שביה"ד יקבע ש3/7 משטחה של המדינה הספרדית כפי שניתן יהיה למתוח קו רוחב שיבטא זאת יעבור לרשות העם היהודי כבעלים לאומיים של השטח.

יש להוסיף לכך את הרכוש הנוסף שחולט על ידי המדינה הספרדית, היינו כסף וזהב ונכסי ערך ומטלטלים שלא יכלו המגורשים ללקחם עימם ואף לא יכלו למוכרם בתנאים הכלכליים שממשלת ספרד כפתה עליהם אז בצו הגירוש וכן בתים שדות מטעים ויבוליהם.

מדובר ברכוש השווה היום מאות מיליארדי שקלים.

כמו כן יש לחשב ולהוסיף לכך הצמדה וריבית חוקית (517 שנים).

כמו כן אני מבקש שביה"ד הגדול יחייב את ספרד לשלם לצאצאי המעונים בדרכים ובתוך המדינה הספרדית בה עונו ונשדדו על ידי אזרחי המדינה הנוצרים ושליחי האינקויזיציה הספרדית, בחסות הממשלה הספרדית לאחר הגירוש ולפניו (כתוצאה מפרעות רבות שהתרחשו תחת חסות המדינה הספרדית במהלך שנים רבות עוד לפני הגירוש) פיצויים מלאים בתוספת הצמדה וריבית חוקית עד היום כנ"ל. אין בידי היכולת להקיף את מלוא אומדן השוד גניבה החרמות ועינויים שעברה האוכלוסיה היהודית בספרד שעליהם על מדינת ספרד לשלם. אבקש מביה"ד לחייב את ממשלת ספרד לפתוח ולהציג את מלוא האינפורמציה הנדרשת כדי לאמוד נזקים אלו.


לפי ההלכה אין אפשרות לתבוע על מעשי הרצח הרבים שנעשו בחסות משטרת ספרד אז. ואין אפשרות בתביעה זו להשמיט את כתם הקלון והאחריות הלאומית על ספרד למעשי רצח העם שנעשה בספרד, על מעשים אלו לא ניתן לכפר בכסף.

אך מאידך אני מבקש מביה"ד להעריך את הנזק הלאומי הדמוגרפי והתרבותי שקרה כתוצאה מהרדיפות הפוגרומים וגניבת הנפשות של הנאנסים, ולתת את הדעת לכך שעל ספרד להקים קרן מיוחדת לאישושו הדמוגרפי והתרבותי של העם היהודי ומסורתו כך שיגיעו להיקפם, בעת סיום מימוש הקרן, למה שהיה אילולי היה הגירוש בעת סיום התשלומים של הקרן. היינו הקרן תשלם למשפחות יהודיות השומרות על מסורתן הלאומית עבור הגברת ילודתן וחיזוק תרבותם שניזוקה מבלי לפגוע ברמת חייהם כך שהישות הדמוגרפית של בעלי התרבות היהודית שגורשו מספרד תקום מחדש. וזאת באמצעות ההנחיות של ביה"ד הנכבד.

יצוין שהיות ומדינת ישראל כיום, גם כתוצאה מן הגירוש, מייצגת את מלוא האוכלוסיה הגרה במדינה ולכן רכוש שיגיע לידה בקשר לתביעה זו, ינותב למעשה למטרות ולעמים שאינם הניזוקים אשר על כן אבקש לקבוע שבי"ד נכבד זה יהיה הקובע היחידי לזהות המפוצים וזהות תרבותם.

עה"ח דוד פיזאנטי מהנדס מערכות ירושלים.

נספח צילום צו הגירוש :

פסק תשס"ט אדר ח'-1.jpg


המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות