close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

חוות דעת תשס"ז כסלב ט"ז


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

בענין מעצר הרב ישראל אריאל לצרכי חקירה

בס"ד ט"ז כסלו, תשס"ז
דובר בית הדין לעניני עם ומדינה: הלל ויס

מן החדשות עולה כי הרב ישראל אריאל אב בית הדין לעניני עם ומדינה בחסות הסנהדרין נלקח היום לחקירה בגין פסקי הדין של בית הדין.

כדובר בית הדין וכאחד הנחקרים ברצוני לציין כי ההתנכלות לבית הדין, לדייניו ולרבנים נוספים שנעצרו השבוע בעניין המאבק הלאומי נגד רדיפות היהודים הנמשכות שעה שעה "והרשעים כים נגרש השקט לא יוכל" לא ימנעו מבית הדין ומכל ממשיכיו לבקר משפטם של בוזי תורה ולהעמיד הדין על חזקתו ולא ירתיע דיינים ואנשי תורה לחרוץ דין אמת לאמיתה של תורה. מצוות לא תגורו מפני איש היא העומדת לנגד עיניו של כל דיין הדן על פי דין תורה בישראל.

בית הדין פועל מכוח השראתם של התנאים הקדושים מורי דרכנו, זכותם תגן עלינו, שמעון בן שטח, רבי שמעון בר יוחאי ויהודה בן בבא.

לא יגיענו נזק, נקדש ה' ברבים ובוזינו יקלו

הלל ויס

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות