close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

ועדה לשבטי ישראל האובדים


LostTribes.gif

היינו ידוע על מקומות רבים ושונים בעולם בו חיו יהודים רבים שנעלמו בשיעורים שונים מחמת פרעות רדיפות המרות דת בכוח והשמדה פיזית בהיקפים רבים ושונים.

לעיתים נשארים במשפחות רבות זכרונות קולקטיביים אודות מוצאם היהודי. יש מהם שנשמרו בקנאות להתחתן רק עם בני עמם במשך עשרות דורות. הסנהדרין מעוניינת מאוד לחשוף את שכבות האבק ההיסטורי הרב המכסה את השרידים הללו כדי להחזירם לחיק עמם.

שרידים כאלו מצויים רבים מאנוסי הכנסיה הקתולית שהמירו דתם בעינויים ובסכנות מוות. כך גם בארצות אירופה מלבד המסתתרים והאנוסים היהודים שנרדפו על ידי הנאצים ועוזריהם הרבים מאוד בארצות אירופה.

קהילות אנוסים כאלו, במודע ולפעמים במודע מודחק חיים גם בארץ הקודש ומוכרים בעולם בשם "פלשתינים".

ארצות נסיכויות הנפט במפרץ הפרסי נמנעים מלהתחתן בערביי ערב הסעודית מחמת הדם היהודי הרב הזורם בעורקי התושבים של חצי האי הסעודי כולל תימן. כך גם לגבי לוב באשר ערביי העולם הערבי נמנעים מלהתחתן בם מחמת הדם היהודי הרב הזורם בעורקי תושבי לוב. שבטים בדואים לא מעטים המתפשטים בכל רחבי המזרח התיכון נושאים בתוכם מסורות על היותם בעבר יהודים.

שופטים

פסקי דין וחוויות דעת עד היום

ניהול, פיקוח, והתיחסות להסנהדרין המתפתחת

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

בחדשות