close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תש"עא אדר א' כ"ו א


BDNS.gif
דין לעניני עם ומדינה (פועל עצמאית)
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ה כ"ו אדר א' תש"עא

פורעים בחוות גלעד: קריאה לעדויות והודעה

ביה"ד דן בפרשת הרס 3 הבתים בחוות גלעד בעקבות תלונה שהגיעה לביה"ד עו"ד יהודה אריה שמעון מחוות גלעד.

משום מה ישנה הסברה שכשהשלטונות פועלים הם עושים זאת חוקית. ולא היא. הרס בתי תושבים יהודים בארץ ישראל השלמה נעשה במפורש כדי להצר, בגזענות גלויה, צעדיהם של יהודים (ויהודים בלבד) לשבת במולדתם מן המדבר ועד הים, בניגוד לזכויות הבסיסיות של יהודים לשבת במולדתם כאמור בתורה (דברים פרק א' ח') רְאֵה נָתַתִּי לִפְנֵיכֶם אֶת הָאָרֶץ בֹּאוּ וּרְשׁוּ אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע ה' לַאֲבֹתֵיכֶם לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב לָתֵת לָהֶם וּלְזַרְעָם אַחֲרֵיהֶם, ונשנה הדבר גם בנביאים ובכתובים כמה וכמה פעמים, מה שהתקבל גם בין האומות בחוזה סן רמו ואף בהחלטה בלתי חוזרת בחבר הלאומים, ומה שמחייב גם על פי החוק הבינלאומי ואף זכה להכרה כחוק מחייב אפילו בארה"ב. מעשיהם של שליחי שר הבטחון והמשטרה, הפועלים מכוח בוחריהם הערביים במרכז מפלגתם, אינם אלא בריונות גסה.

ביה"ד קורא לתושבי חוות גלעד ולכל אדם אשר היה עד ראיה לנעשה למסור עדותו בביה"ד.

א. עדות מוקדמת בדואר אלקטרוני, פקס, או שיחה טלפונית.

ב. מסירת עדות בבית הדין ביום ג' ב' אדר ב' בשעה 17:30 ברחוב באר שבע 8

בירושלים, הבא מתבקש להודיע על בואו לפי אמצעי הקשר שבראש ההודעה. המתקשה למסור עדות במועד זה מתבקש לתאם מסירת עדות במועד אחר.

ביה"ד מפנה את תשומת הלב לפס"ד שניתן בפרשת עמונה וכן מפנה ביה"ד את תשומת הלב של כל אזרח על כך שיש לו את מלוא סמכות להפעיל את זכותו להגנה עצמית על חייו שלמות גופו ובריאותו ועל רכושו כלפי כל מי שמתחזה לשוטר (היינו בין השאר ללא תג זיהוי). כמו כן מודיע ביה"ד שכנופיה של מתחזים לשוטרים (היינו בלי תגי זיהוי ברורים) אינה אלא חבר פורעים על כל המשתמע ומותר לנקוט נגדם בכל אמצעי סביר ושקול על פי האמצעים הנקוטים על ידי הפורעים כולל אמצעי אל הרג אם הוא נקוט על ידם.

ביה"ד קורא לתושבים מותקפים כנ"ל בין אם על ידי חבורת פורעים המתחזים לשוטרים, ובין אם הם מזוהים, להפעיל מצלמות ורשמי קול לקליטת המעשים הנפשעים הנעשים כדי שניתן יהיה למצות את הדין, במידת האפשר, גם על פי חוקי המדינה (המפוקפקים) וערכאותיה עם הפורעים הללו. ועם שינוי המשטר, למשטר התורה, עימם ועם שולחיהם.

ביה"ד מכריז כבר עתה על כך שרכושם של המזיקים מכים חונקים ויורים עשוי להיות מחולט לטובת הנפגעים הניזוקים והנזקים ועל כן על רוכשם להישמר מחילוט עתידי.

כמו כן קורא ביה"ד לתושבים העשויים להיות מותקפים להצטייד באמצעי מגן מתאימים.

כחדא הווינא
ירושלים כ"ו אדר א תשע"א

ישראל אריאל
שלום דב הלוי וולפא
ברוך כהנא
הלל וייס
דב שטיין

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות