close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ט אייר כ"ד


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

כנס פקוח נפש לאומי פיזי בארץ

בע"ה, ביום שלישי הקרוב כ"ה באייר ס"ט, בין השעות 13:30-16:15 יערך דיון פומבי בבית הכנסת הכללי בקטמון ברחוב חזקיה המלך 29 ירושלים (ליד בית החולים "משגב לדך").

סכנה 1 - מיכל אמוניה אדיר מימדים של 14,000 טון במפרץ חיפה.

מסוכן לאין ערוך מכל פצצת אטום המצויה היום בארסנל הנשק של האומות. מרצה פרופ' יצחק סגל נר"ו - טכניון 13:30-14:30

סכנה 2 - איומי נשק גרעיני בהיבט מעשי

אף על פי שלנשק גרעיני כוח הרס רגעי מחריד וחסר תקדים, בכל זאת הוא מוגבל. חששות הציבור בעניין ההשלכות של התקפה גרעינית או מלחמה גרעינית הינם מוגזמים במידה רבה. הבנה ברורה של השלכות אלו היא חיונית לניהול נכון של משאבי החרום ולהישרדות האומה. מרצה ד"ר יהושע סוקול נר"ו – Falcon Analytics 14:30-15:30

דיון הלכתי ראשוני פתוח, חברי בית הדין ות"ח נוכחים - 15:30-16:15

  • גדרי פיתוח כלכלי מחמת בטיחות!. *הערכת שיעורי סכנה לציבור!
  • גדרי חובת עליה לארץ בנסיבות סכנה!
  • האם יש מערכת ענישה הלכתית למי שמסכן את הציבור?
  • האם ומתי מותר לפי ההלכה לאדם ליטול, בנסיבות של סכנה, את החוק לידיו?

המסמך המקורי בעברית (pdf)

נספח א' (pdf)

נספח ב' (pdf)

הערות שוליים


בחדשות