close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ה e


Vaadcalcalit.gif
ועדה כלכלית
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

בית הדין של האגודה נטל על עצמו משימה לחזק את קיום מצוות התורה במסחר "תכלת לבן"

בית הדין של האגודה נטל על עצמו משימה לחזק את קיום מצוות התורה במסחר על ידי עשיית עסקים כך שיהיו יותר תואמים למצוות התורה. הפרסומים כאן הם על פי מידע המוזרם אלינו ממקורות שונים. מטבע הדברים עשויות להיות טעויות. נשמח על כל מידע נוסף וע כל תיקון טעות שיומצא לידינו.

העדפת בני ישראל ע"פ קריטריונים הלכתיים. היינו ישראליותו של המוכר או ח"ו שנאת ישראל שיש לו.

ידיעות גלמיות

בשלב הראשון אנו מביאים ידיעות גלמיות.

אנו מבקשים מידע מכל מקור אודות עסקים הכוללים פרטים אודות הבעלות:

א. יהודים שומרי תורה

ב. יהודים מסורתיים, היינו מומרים לתיאבון.

ג. יהודים מומרים להכעיס – היינו, בין השאר,מחללי שבת בפרהסיה או בזים למצוות

ד. מי שאינם יהודים

ה. ערבים מוסלמים בעלי אזרחות ישראלית

ו. ערבים נוצרים בעלי אזרחות ישראלית.

ז. ערביי יש"ע.

ח. ערבים אחרים.

ט. מי הן הפירמות ואופי קבלני המשנה כנ"ל.

מספר העובדים הכולל וחלוקת מספר העובדים בעסק לפי התפלגות מספר העובדים על פי אבני הבחן דלעיל.
http://www.toranet.co.il/shabat
http://shabatmorshet.co.il

כתובת בעלי מקצוע יהודיים
mailto:y_hillel@netvision.net.il

אתר עבודה עברית
http://www.jewsite.org/avodaivrit

רשימת בתי עסק השומרים שבת:
מוסדות שומרי שבת "הועדה למען השבת",

http://www.toranet.co.il/shabat/
http://shabatmorshet.co.il

מוניות הפועלות בימי חול בלבד.

(* ליד מעסיקות יהודים בלבד)
סמדר * 5664444
הככר 5827777
גבעת שאול 6512111
בן יהודה 652111
גאולה 6251222
אביב 6257366

העיר 5380777
הצומת*5826666
הדווידקה 5383899
בר אילן* 5866666
פארן 5814111
הצבי 5371666

אייזנבאך*5371144
הפסגה 6421111
הר נופים 6518802
ירושלים 6253223
רוממה*5385555

רמות אלון*

מוניות מחללות שבת

גילה האומה הגבעה הטיילת הנשיא הפלמ"ח ישראל מלחה רם-הקריה רחביה

תחנות דלק מחללות שבת – אורנים פייר קניג 2 ירושלים
גן הפעמון דרך בית לחם 2 ירושלים
הגבעה הצרפתית ירושלים
מוזיאון ישראל ירושלים
מעלה אדומים - כביש ירושלים יריחו
נווה אילן כביש ירושלים ת"א ניות – צומת ניות ירושלים
עיר שלם – צומת פת[ ירושלים
קרית מנחם – דרך הנרייטה סאלד ירושלים
רמות אשכול פארן ירושלים
שואבה - כביש ירושלים ת"א

הערות שוליים


בחדשות