close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ט אדר ב'


אגודה הישראלית תצפייה בירח החדש מסר מדע על הירח נראה. פסק דין לא ניתן.

Vaadcalendar.gif
ועדת חידוש החודש
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

הירח נראה בקלות מהארץ ביום חמישי ב' שאדר תשס"ט
הירח שנראה נוטע מעט ימינה מגבעת רם, ירושלים בשעה 17:57 ביום חמישי ב אדר תשס"ט
חרמש נוגה שנראה מגבעת רם, ירושלים בשעה 17:50 ביום חמישי ב אדר תשס"ט

הירח נראה בקלות מהארץ ביום חמישי ב' שאדר תשס"ט. בנוסף לחרמש הירח, ניתן היה לראות את חרמש נוגה במשקפת או טלסקופ.

מקוםשםזמן הראייה בעין
ירושלים, גבעת רםרוי הופמן17:45
ירושלים, הר נוףיהושע בוך17:31
אפרתתום רוזנפלד17:50
מצפה רמוןדניאל ג'קסון18:03
תל-אביבגדי אידלהייט17:33
נריהאבישלום פאוחוונגר18:10
פתח תקוהברברה ברוט17:45
כוכב יאיראנונימי17:49
בו שמןיעקב נמט18:02
באר שבעחיים מקלר18:00
ירושלים, עיר העתיקהנחמיה גורדון17:40
ירושלים, עיר העתיקהרילה אוזולט17:40
ירושלים, עיר העתיקהיוהן שוט17:40
ירושלים, עיר העתיקה    אניהו ניומן17:40
גוטבורג, שוודיהאריק ערערמעונן

בחודש הבא נא לחפש את הירח ביום ששי ב' ניסן תשס"ט. מירושלים (ודומה לכך בשאר הארץ) תיתכן ראייה בין 18:58 ו-19:49 והירח יהיה קל מאוד לראייה. בשעה 18:58 הירח יהיה באזימות °277 (°½3 ימינה ממקום שקיעת השמש) וברום °½10. מאוסטרליה ודרום אפריקה הירח לא ייראה עד למחרת.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים