close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ו טבת י' a


BDBN.gif
בית הדין לעניני בני נוח
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

בני נח עומדים לפני הסנהדרין, מבקשים הקירות למועצת בני נח

דף בבנייה

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות