close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תש"ע טבת ב'


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ערב זאת חנוכה, נר שמיני תש"ע

צביה שריאל משתחררת היום ממאסר שווא

צביה שריאל משתחררת היום ממאסר שווא בידי מערכת משפט רודפנית ומתנכלת, המשפילה, גם לפי ערכיה היא, את כבוד האדם ומתנכלת לחירויותיו. בסדיזם ילדותי חסר פשרות ניסה שי ניצן רודף ישראל, המשנה ליועץ המשפטי לעכב את שחרורה ברגע האחרון.

יחד עם זאת אין לשכוח כי עדיין איתי זר, תושב חוות גלעד שבשומרון, קרבן נוסף של נקמת המערכת המתמחה בעלילות דם, שרוי בכלא על לא עוול בכפו. אסירים יהודיים נוספים אשר הודחו למעשים נואשים בידי אותה מערכת מתעללת, רודפת ומשפילה משלמים בשנות מאסר ארוכות מאוד. לעומת זאת שואפים שוחרי הצדק המדומים, אבירי שלטון החוק הנאור לקדם שחרור סיטוני של מחבלים ערביים שדם על ידיהם כדי לדחוק יהודים נואשים נוספים אל הקיר.

צביה שריאל נלחמת מלחמה שאין מוצדקת ממנה למען הניצחון על הרשעה ועל עקירת המשפט הנוכרי שהשתרר על עם ישראל, המנהל מלחמת מאסף נואשת ומצביעה עליו כמקור כל החלאים.

אם ראית שצרות באות על ישראל צא ובדוק בדייני ישראל.


צביה שריאל חזרה והצהירה כי היא מוכנה להישפט רק בפני בתי דין של תורה ואינה מכירה בסמכות בתי המשפט של ערכאות. בכך היא מצביעה על תכלית המאבק הלאומי של עם ישראל שבבסיסו החוק היחיד הטבעי והמחייב יהודים, הוא חוק התורה ואין בלתו.

בכך מהווה צביה שריאל מופת לעמה וכמו יהודית בת מתתיהו הקדימה את דורה.

יש לציין כי ההתנכלות והשנאה האי רציונלית של שונאי תורה ושונאי ישראל הכשרים, ובראשם שי ניצן הפועל כאחד המומרים המופיעים תדיר בהיסטוריה של השמדות והגזרות בעם ישראל, שמאז ומתמיד ניצבו בראש שונאי ישראל, מסבירה את מניעי הרישעה.

מתחילת מאבקה גיבה בית הדין לעניני עם ומדינה בראשות הרב ישראל אריאל את צביה שריאל ואף הורה למערכת לשחררה ממעצר שרירותי קודם בז' באדר תשס"ח. שופטות נדירות שלא נפגמו בתוך המערכת צייתו אז להוראת בית הדין והביאו את צביה שריאל בפני בית הדין לעניני עם ומדינה שגזר לשחררה. ואכן לאחר שלושה ימים שוחררה בזיכוי מחמת הספק שבו חשפה השופטת נאוה בכור את עלילת הדם על נערות ישראל.

אנו קוראים לכל ציבור הרבנים מכל החוגים להודיע עמדתם גם בפרשה זאת כמו בפרשת ישיבת ההסדר בהר הברכה ולהגביר תוקף משפט התורה בישראל על ידי הקמת מערכת בתי דין בכל עיר ובכל ישוב, כדי לקדם את חזון שר המשפטים יעקב נאמן, חזון התורה, הקובע שמשפט התורה יהיה המשפט המחייב בארץ ישראל. "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך למען תחייה וירשת את הארץ". אין השעה כשרה לכך יותר מן השעה הזו.

אריאל – אב"ד
הלל וייס
דב שטיין


המסמך המקורי בעברית (pdf)

ראה גם

הערות שוליים


בחדשות