close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ט סיון ה'


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ה ה' בסיוון תשס"ט
ערב חג השבועות

פסק דין בענין עקירת "מאחזים" על ידי ממשלת ישראל

כאשר צרים גויים הבאים על עסקי נפשות על ערי ספר יוצאים על עסקי קש ותבן אפילו בשבת ואפילו בחוץ לארץ(שו"ע שכ"ט). וכן כאשר אומרים מסרו לנו אחד מכם, יהרגו ועל יעברו [הלכות קידוש השם - רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה הלכה ה.] נקלענו למצב חדש שלא ידענוהו דורות רבים.משנאינו, מדורי דורות, אומרים (במירמה וכחש) - "מסרו לנו רשימת ישובים ונעזבכם". עושי דברם, חנפים מזרע ישראל, מעוותים הישרה, ומתחזים לדבר בשם החוק והמשפט, צרים עלינו.

ככל שבררנו עם משפטנים מומחים במשפט הבינלאומי ואף משפטנים מומחים בחוקי המדינה גם לפי חוקי המדינה אין להם כל רשות לעקור הישובים לא בחוקיהם ולא בחוקי אומות העולם הנקראים משפט בינלאומי. העוקרים והמגרשים בין אם הם שוטרים ובין אם חיילים יואשמו בבוא היום בפשעים נגד האנושות לפי החוק הבינלאומי ובגידה לפי חוקי ישראל.

עקירת הישובים במציאות שנוצרה והוכחה בפרשת גירוש עזה וצפון השומרון הוא איסור חמור ביותר. העקירה נעשית מתוך קנאה ושנאה ליהודים שומרי תורה ומוסרי נפשם על ארץ ישראל. לא היה כל טעם לגירוש התוחמת הצפונית כמו שלא היה טעם לגירושו של שום יישוב. לא היה טעם בפינוי צפון השומרון מלבד שנאת ישראל של יהודים שאיבדו צלם יהודי. או תשלום שוחד פוליטי על ידי נאשמים בפלילים כדי להמלט מעונש בהניחם (לאחר שהתייעצו עם מומחים) שמערכת המשפט בכלל ובתי המשפט בפרט מושחתים עד היסוד ובעלי אופי מתייוון ותמורת מעשי בגידה אלו ימחקו אישומיהם או לפחות יקלו בדינם. יהודים ניכרים במידותיהם: רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים.

אלו הם שאבותיהם עמדו על הר סיני.ולא אכזרים שולפי אלות ומרוצצי גולגלות שמצוה לשנאותם שהרי הם מן הגרועים שבקהלי הערב רב..

עקירת "מאחזים" יהודיים בלבד, ניצני ישובים יהודיים, תוך אפליה גזעית בוטה של התעלמות ממאות מאחזים ערביים ורבבות בתיהם הבלתי חוקיים ובלתי מורשים בתוך הקו הירוק ומחוצה לו בכל רחבי ארץ קדשנו, בידי כוחות הממשלה, היא גם ייזום והשתתפות במעשה התאבדות לאומי.

אין גם אחד מראשי השלטון המאמין שהגירוש יספק מישהו בעולם. הגירוש משול להאכלת תנינים בידים ורגלים כדי שיניחו בינתיים את הגוף. המדיניות המרושעת שהחלה ב"גוש קטיף" תמשיך ח"ו בגוש שמגדרה עד חדרה.

שום גירוש לא השביע מעולם את כוחות הגירוש בשנים 1940-1945 בפולין, ליטא, לטביה או אוקראינה. יהודים ששיתפו פעולה שילמו בסופו של דבר בחייהם.

אדם צ'רניאקוב, ראש היודנראט בגטו וארשה שלח יד בנפשו כשנוכח כי לשאול אין שובעה. הוא היה אדם הגון שלא כמו מלחכי הפינכה מקרב עמנו פה בארץ. הישובים הקרויים "מאחזים" מפריעים בגופם לתוכניות חיסול מדינת ישראל ויהודיה. הדרישות של אובמה, אחמדיניג'אד, אבו מאזן וכל שאר מנהיגי העמים, זהות. - "לא יקרא שם ישראל עוד".

חלוקת ירושלים, הפסקת הבניה בכל השכונות הירושלמיות שלאחר תשכ"ז. הסכמה להצפת ארץ הקודש בזרים, חזרה (שתהיה בןןדאי זמנית, עד לכניעה הבאה)לגבולות החלוקה. מחיקת זהותה היהודית של המדינה, התנערות מהר הבית לב העם היהודי ויישוב מיליוני זרים במקומות האיסטרטגיים שמהם יפונו הישובים. הינם בס"ה צעדים בלוח השחמט העולמי לחיסול מדינת היהודים והתנכלות ליהודים בכל אתר על פני כל כדור הארץ כדי שגם לא ימצאו מקום אליו יוכלו להמלט. . הישובים שמתנכלים להם לעוקרם הם הם התפילין של עם ישראל שבהם כתוב "מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ". האם נוסעי הספינה הנטרפת יצילו עצמם בזריקת התפילין לים?!

אם יצליחו האירנים וכל הנילווה עמהם להשמיד ח"ו את מדינת ישראל הם ישמידו אותה על יהודיה וערבייה בנשק להשמדה המונית וישכחו מכל מטרות הביניים שלהם. ממשלת ישראל בהתנהגותה המרושעת , רודפת יהודים בלבד ונותנת חיזוק ועידוד לכל שונאי ישראל.

אנו קוראים לכל יהודי העולם ולכל גוי ההגון המקבל עליו מצות בני נוח ולכל הנילווים אל עם ה' לבטא סלידתם ממעשיה הצפויים של הממשלה המחללת את השם ברבים.

אנו קוראים לכל מי שבידו להצטרף ליהודים שנאבקים על מגוריהם בארץ ישראל בכל מקום שבו הם נמצאים.

רבי פרופ' הלל וייס
דובר הסנהדרין

רבי דב שטיין
מזכיר הסנהדרין

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות