close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ה כסלב כ"ו


Vaadmizbeach.gif
ועדת מחקר לאיכון המיקום המדויק של המקדש והמזבח
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

חברים של הסנהדרין עולים להר הבית

דף בבנייה

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות