close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תש"ע תשרי כ'


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

הקמת פורום משפטי לחקירת דו"ח גולדסטון

הנדון: הקמת פורום משפטי לחקירת דו"ח גולדסטון, עושה הדו"ח, התנהלות האו"ם וממשלת ישראל בעניין הדו"ח

1. ביום כ' בתשרי, תש"ע (8.10.09), התכנסו בירושלים: רבנים חברי הסנהדרין, משפטנים, ואנשי הגות ורוח (לרבות שאינם חובשי כיפה) והחליטו להקים פורום כאמור, כדי לבדוק את כל ההיבטים הקשורים ל: כינון "וועדת גולדסטון", אופן עבודתה, תוכן הדו"ח, ולצורך כך לפנות אל מר ריצ'רד גולדסטון ע"מ שיתייצב בפני פורום זה ויענה על שאלות שיישאל.

2. הפורום המשפטי לא יתרכז רק במבצע "עופרת יצוקה", אלא גם בהתנהלות האו"ם ומוסדותיו השונים במשך כל השנים מאז 1948, ובפרט במשך 7 השנים שקדמו למבצע זה, כאשר תושבי הנגב המערבי היו נתונים להפגזות כמעט מידי יום ולילה; וכן שאלת האיפה ואיפה מצד מוסדות האו"ם כלפי מ.י. בהשוואה למדינות אחרות ובפרט למדינות ערב והרשות הפלסטינית (לרבות תנועת החמס השולטת ברצועת עזה).

3. מבלי לגרוע מהאמור דלעיל, הפורום המשפטי יחקור את התנהלות ממשלת ישראל משנת 2000 ואילך (כאשר הבסיס הינו מועד פרוץ האינתיפאדה השנייה), ויחקור מדוע ממשלות ישראל מאז ואילך הבליגו בגין מתקפות מצד ארגוני-טרור, כגון החיזבאללה, החמאס, גדודי אל-אקצה ודומיהם, ואפשרו מצב אזרחי שלא היה לו דומה באף מדינה מתוקנת בעולם.

4. הכשלים שיתגלו יהוו בסיס לדרישת הפורום לשינויים תחיקתיים, כדי למנוע התנהלות שלטונית המסכנת את המשך קיומו הפיסי של העם היהודי בישראל ובעולם.


המסמך המקורי בעברית (pdf)

קישורים חיצוניים

הערות שוליים


בחדשות