close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תש"ע חשון כ"ד


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ה כ"ד בחשון תש"ע

נשמעה התנגדות הסנהדרין לתכנית המיתאר המחוזית של העיר ירושלים בפני נציגי הוועדות הארצית והמחוזית לתכנון לתכנית מיתאר ירושלים

בכ"א במרחשוון תש"ע, 8 נוב. 09(למנינם) נשמעה התנגדות בית הדין של הסנהדרין לתוכנית המיתאר המחוזית של העיר ירושלים בפני החוקרת עו"ד תלמה דוכן ונציגה נוספת מהוועדה מחוזית.

המזמינות פתחו בהתנצלות על הודעת הזימון הפתאומית, נתקבלה ב3 לנובמבר 09, לדבריהן הן איבדו את ההתנגדויות והתצהירים שהוגשו לפני שנה ורבע ומצאו אותן בקושי רב ובמקרה ולכן הזמינו את המתנגדים אחרונים לשימוע ובאופן פתאומי בתוך חמישה ימים מצאת מכתב ההזמנה.

המתנגדים: הסנהדרין באמצעות הרב דב שטיין מזכיר הסנהדרין, אדריכל גדעון חרל"פ , עו"ד אביעד ויסולי ופרופ' הלל ויס הציגו תקלות מהותיות וזדוניות המנוסחות בתוכנית המיתאר והמכוונות כנגד האינטרס היהודי מה שפוסל את תכנית המיתאר מעיקרה.

עו"ד ויסולי קבע שהתוכנית מנוגדת לחוק יסוד ירושלים בירת ישראל, שאין בה זכר תכנוני להיות ירושלים עיר קדושה לעם היהודי, שכל המקומות הקדושים היהודיים מאופיניים בה כשטח ציבורי פתוח, כולל הר הבית שאינו נזכר כלל בתוכנית ואין כל תכנית ביחס אליו ולסביבתו. כנ"ל לגבי הר הזיתים, לגבי תכנון העיר העתיקה וכל אתר היסטורי אחר. בין שאר הכשלים צוין:

  • בתכנית אין לירושלים חיבורים תחבורתיים מזרחה, צפונה ודרומה והיא מוצגת כדרך ללא מוצא.
  • אין כל התייחסות תכנונית ואף לא קונספטואלית לעתיד ירושלים כבירת מדינת ישראל ובירת העם היהודי.
  • האינטרס המובהק של התכנית הוא לחבר כמה שיותר אוכלוסיה ערבית לתוך המרחב העירוני של ירושלים ולדלל את השכונות היהודיות על ידי גריעת שטחן ושינוי חוקי הבניה לרעתן. לעומת זאת להגדיל את שטח השכונות הערביות, שאוכלוסיותיהן מתעלמות ממילא מחוקי הבניה (מה שמפקיע יכולת ניכרת ממימוש התכנית), ובכך לסייע לחלוקת ירושלים.
  • אין התייחסות מספקת וראויה להיקף הגידול הצפוי במאה הבאה העולה מהתכנון.
  • אין התייחסות ראויה לצרכי עולי רגל ותיירות בירושלים - נגישות, לינה, שרותי תיירות.
  • ענייני תעשיה ומלאכה ושווקים בירושלים אינם מתוארים כצורך של אוכלוסיה רחבה ועממית אלא כעניין של הייטק.
  • נושאי האוכלוסיה החרדית מנוכרים ואין התחשבות ראויה בגידול הטבעי של אוכלוסיה זו.

הסנהדרין תמכה את התנגדותה במסמכים רבים לראיה לנכונות טענותיה.

הסנהדרין העלתה תכנית קונספטואלית משלה בענין תכנון ירושלים ומסרה אותה לידי הוועדה

עורך הדין ויסולי דרש מיו"ר הוועדה לתת אפשרות למתנגדים להופיע בפני הוועדה הארצית. אליה יועברו ההשגות. נציגת הועדה הארצית דחתה דרישה זו.

הנציגה השניה (שהיא מתכננת במקצועה) אמרה שהיא לא התכוננה כלל לסוג כזה של ביקורת והיא באה לא מוכנה.

המתנגדים הציעו לקיים ישיבה נוספת לאחר שהמתכננת תתכונן, דבר שנדחה בתקיפות על ידי נציגת הועדה הארצית - עורכת דין תלמה דוכן.

המתנגדים חברו בימים האחרונים לגופים נוספים שביקרו את התוכנית, אך לא בפני הוועדה מחוזית, כמו מר אריה קינג, קלי"ל וחוגי בוני העיר העתיקה בראשות מר מתי דן וקיבלו מהם סיוע רב בהכנת פרטי ההסברים להתנגדות.

כל הגופים הללו ישתפו פעולה ביניהם, ציבורית משפטית ופוליטית, להוריד מעל סדר היום את התוכנית הזאת שכל כולה לא באה לעולם אלא כדי לגזול את ירושלים מריבונות העם היהודי ולבטל את ערכה וקדושתה.

רבי פרופ' הלל וייס – דובר הסנהדרין
רבי דב שטיין – מזכיר הסנהדרין


המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות