close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

חוות דעת תשס"ו אייר י"ט


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

תגובת נציגות הסנהדרין על פסקי הבג"ץ האחרונים

קריאה לרבני ישראל להשתחרר מהמערכת השלטונית ולהקים מערכת שיפוט ריכוזית ועצמאית

למרבה הזעזוע בית המשפט העליון ממשיך לנגח בפסקיו, המתנכלים לקודשי ישראל בשיטתיות ובכל תחום מהותי לקיום העם היהודי; גיור, שבת, משפחה, ארץ ישראל והר-הבית וכבוד בתי הדין הרבניים והרבנות הראשית.

בג"ץ עושה ככל יכולתו לפגוע ב'צינעת המשפחה' על ידי המרתה לזכות 'צנעת הפרט' כזכות להגנה בפני טענות והוכחות נאוף וזימה. כל זאת כדי להעביר את העם היהודי על דעת קונו, על אמונתו ודתו וכעצת בלעם הוא בא לבלע עם. בית המשפט עוסק בעידוד חופש הזנות ואפילו בתוך המשפחה מתוך תפישה חולנית וסדומית של 'הגנת הפרטיות '.

יש להזכיר לבית המשפט ולתומכיו, הרואים בו לצערנו ביטוי עליון לשלטון החוק, כי ליהודים יש חוק ומשפט לאומי משלהם, משפט התורה והוא המשפט המחייב אותם מיום היותם לעם, הסותר לחלוטין את העמדות הטיפוסיות והנשאפות של מייצגי הערכים האנטי יהודיים של 'הציבור הנאור'. לפיכך, היהודים כעם וכיחידים דוחים בשאט נפש את ניסיונותיו המחפירים של הבג"ץ להעצים את הערב-רב.

ההגדרה העצמית של העם היהודי והצלתו הרוחנית והפיזית תלויה בהתנתקות רבניו מבית המשפט העליון ומן המערכות המסייעות בידו כדוגמת ממשלה הנותנת לו גיבוי והגנה מוחלטת בקווי היסוד שלה.

אנו קוראים לכל רבני ישראל להקים מערכת תורנית עצמאית מרכזית מלאה כחובה יסודית המוטלת עליהם מן התורה, להקים שופטים ושוטרים על פי תורה ולממש את ריבונות הסנהדרין, להצטרף אליו ולהנהיגו "למען תחיה וירשת את הארץ".

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות