close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תש"ע כסלו כ"ו


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ה כ"ו בכסלו תש"ע

תג מחיר והצתת המסגד

בשם הא-ל א-ל עולם

התנכלות למקום תפילה לא-ל אחד, באשר היא – מגונה!

גורמי מימשל ותקשורת מזדרזים כרגיל להטיח או לכוון האשמות כנגד "גורמי ימין". אין "גורמי שמאל"...בלכסיקון שלהם.

הניסיון מוכיח כי רוב ההתנכלויות הן תוצאת פעילות שבהן מעורבות ידי המימשל כדי להעליל עלילות דם על גורמי ימין. המפורסמת שבהם עלילת רצח רבין, המוכחת שבהם פרשת האחים קהלני, כששליחי המימשל עיקרו את כלי הנשק שלהם והעלילו עליהם עלילת דם אשר בגינה ישבו שנים רבות בכלא.

אם יהודים מסתבכים במעשים פליליים על רקע לאומני אין זאת כי איבדו את שפיותם מן הרדיפות אשר הצר הצורר אותם - שלטונות המדינה, המכורים לאינטרסים זרים ולשנאת ישראל- העבירום על דעתם.

יצויין שהן הנורמות של ערבים להשתמש במסגדים כמגינים אנושיים, מחסני נשק ואתרי שיגור רקטות; והן הנורמות של המתהדרים בחופש הדת והדמוקרטיה; הוכחו כחורשי רע , כאשר מדובר בבתי תפילה של יהודים, בתי קברות ושאר מקומות קדושים.

בגוש קטיף, המימשל ה"דמוקרטי", פעל ופסק לשרוף, לנתץ ולהחריב כל זכר לבתי תפילה ואתרי קודש ישראלים, לרבות עקירת קברים, כחזון המשורר הפלשתיני מחמוד דרוויש שר"י.

בפרשת הר הבית המימשל המתהדר בחופש הדת, סייע לערבים להשליך את שרידי בית מקדשנו למזבלות. לפיכך, מה לו כי ילין. עדיף שאנשי המימשל יביטו במראה ויבינו מי הוא המביא שואה חדשה על עם ישראל ועל מי מוטלת האשמה להפיכת אזרחים יהודים נאמנים לנרדפים מתוסכלים המוצאים פורקנם בהתנכלות ליעדים פסולים. למרות כל זאת אם ימצא שיד ישראלים בעניין, מכל צד שהוא, אנו מגנים זאת בכל פה.

אנו מצפים מאיגוד המדינות המוסלמיות השש להתגדר בפגיעה במסגד מוסלמי שיוכיח כנות יחסו בגינוי שריפת בתי הכנסת ונתיצתם בגוש קטיף ובצפון השומרון ובזכויות הדתיות של בני ישראל בכל רחבי ארץ ישראל כאמור בתורה ומוכרים גם בקוראן – ספר אמונתם שלהם.

רבי פרופ' הלל וייס - דובר הסנהדרין
מזכיר הסנהדרין - רבי דב שטיין

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות