close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תש"ע כסלו ה'


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ה ה' בכסלו תש"ע

הכרזת ריבונות העם היהודי ביהודה ושומרון
החלת חוקי התורה

הננו להכריז בזאת, נגדה נא לכל האומות, על ריבונותו של העם היהודי ובעיקר של התושבים היהודיים הגרים בפועל במרחבי יהודה ושומרון, למעלה ממאה ועשרים קהילות והמונים כשלוש מאות חמישים אלף יהודים כחבלים ריבוניים של מדינה יהודית וזאת מלבד היהודים בשכונות הירושלמיות ובגולן המונים כמאתיים וחמישים אלף יהודים נוספים כן ירבו. ששים ריבוא יהודים הם כמספר היהודים בזמן הכרזת מדינת ישראל תיבנה ותיכונן בתש"ח.

הריבונות המוכרזת כאן שמורה כפיקדון למדינת ישראל לכשתיכון כמדינה לעם ה' על פי תורה ה' במרחב ארץ ישראל לגבולותיה.

התורה יסוד חוקת עם ישראל כפי שניתנה בסיני קיימת מלפני הבריאה - היא העדות לרצון ה', מעשיו וחוקיו

לפיכך החוק החל והמחייב ביהודה ושומרון מאז ולתמיד כמו בכל מרחבי ארץ ישראל הוא חוק התורה גם אם ישויות זרות או ישויות יהודיות שאינן מכירות בחוק זה ופועלות על פי חוקים זרים.

תחולת החוק אינה זקוקה להסכמה של כל גורם מדיני, או ממשלתי.

חוקי מדינת ישראל הקיימים ביהודה ושומרון ובגולן יעמדו בתוקפם כל עוד אינם מתנגשים בחוקי תורה.

לשם יישום חוקי התורה בפועל אנו קוראים לכל קהילות יהודה ושומרון והגולן להעמיד בתי דין הפועלים לפי חוק התורה שלא יפחתו משלושה אנשים, תופסי תורה ויראי ה', שונאי בצע וידועים לשבטיהם המהווים גם נציגי הציבור והנבחרים על ידי מי שמשתתף בבחירות שנועדו לשם כך. המלצות בענין ניהול סדרי בחירה לבתי דין יופיעו בנספח.

ממשלת ישראל מאיימת כי אם הערבים והאו"ם יכריזו או יכירו במדינה פלשתינית מדינת ישראל עשויה לנקוט בצעדי סיפוח של גושי ההתיישבות.

עצם הכרזה זו היא הודאה בשפה רפה כי לישראל ישנה הזכות השיורית המתמדת להחיל ולממש את ריבונותה ורק בגלל ההשתעבדות לתהליך המכונה תהליך השלום ולרעיון מדינת ישראל כחלק ממשפחת העמים ישראל אינה מממשת את הידוע לכל גם מתוך כתבי היסוד של האסלאם והנצרות כי ארץ ישראל היא חבל נחלתו של עם ה' הוא עם ישראל.

מדיניות ממשלות ישראל לפחות מאז תשכ"ז [1967] הביאו על העם היהודי ועל ריבונתו בארץ ישראל את האסון ההולך ומתרגש בבירור לאחר דו"ח גודלסטון שעיקרו הקמת מדינה ערבית זרה במרחבי ארץ ישראל שתוכר על ידי אומות העולם המאורגנות באו"ם. הממשלות הישראליות, בהתכחשותן לזכויות הריבוניות של העם היהודי על ארץ ישראל, בניגוד לכריתת הבריתות בתורה בין ה' לאבות האומה ודברי הנביאים לרבות בהחלטות המשפט הבינלאומי בשנים 1920-1922, ממיטות כאמור אסון על העם שהן מתימרות לדבר בשמו ולמענו.

התכחשות ממשלות ישראל שהעדיפו לראות במרחבי ארץ ישראל ובלב הארץ 'שטחים מוחזקים' כולל ירושלים באשר לא מימשו חוק יסוד ירושלים, הידרדרו על ידי בית המשפט העליון לתפיסה כי השטחים מוחזקים במצב לוחמתי עד לפינויים והסתייעו בתפיסה ובהצדקה זו לפינוי חבל עזה וכמתן היתר לגירוש ונישול יהודים מכל חבלי הארץ ששוחררו במלחמת תשכ"ז והחבלים שסופחו לאחר מלחמת השחרור ובתוכה. התנהלות זו מציגה את העם היהודי כליסטים ואת ארצו מדינתו וממשלתו כפושעי מלחמה.


בית המשפט העליון, הפרקליטות ושונאי ישראל מתוכו ליבו את ההכרה והתעוזה המכונה הישות הפלשתינית להכריז על מדינה. לכן בית המשפט העליון והפרקליטות וכל מי נילווה להם ישאו בכל התוצאות והנזקים בנפש וברכוש ובסילוק ישראל מעל אדמתו ויתנו את הדין אם וכאשר יד ישראל תגבר בחסדי ה'..


אנו מכריזים כי כל ישות זרה במרחבי ארץ ישראל שאינה יהודית היא ישות בלתי חוקית וזמנית שדינה להיעקר.


פעולות של צבא הגנה לישראל נגד ישובים יהודיים, עקירתם והגליית יהודים מתוכם, כולם או מקצתם, הם פעולות בלתי חוקיות בעליל. נקל להיווכח בכך בנסיבות שנוצרו לפיהם חבלי הארץ לרבות "התנחלות" גילה נתונים תחת תביעה ואיום של כיבוש ערבי, ובינלאומי. לכן מי שפועל להריסת ישובים יהודיים פועל למען אינטרסים זרים ומערער את קיומו של עם ישראל בארצו ופועל בניגוד לחוקי התורה ועתיד להיענש בידי שמים.

הרס הישובים היהודים הוא מימוש הקריאה של ממשלת ארצות הברית שלא לבנות בשכונת גילה. דין הישוב נגוהות כדין שכונת גילה וכדין שכונת רחביה וכל מקום אחר בירושלים. כל אדם שהועסק בפינוי ובגירוש והריסה מנודה לשמים ומנודה לבריות ולא ייחד בקהל. ועל כך אמר דוד מלך ישראל:

תהלים (פרק קיט קנח) רָאִיתִי בֹגְדִים וָאֶתְקוֹטָטָה אֲשֶׁר אִמְרָתְךָ לֹא שָׁמָרוּ:

אנו משוכנעים כי ראשי ישיבות לא יבהלו מאיומים וימצאו דרכים לקיים את מוסדותיהם ולחזק את אימון בחורי הישיבה בדרך שהם בוחרים בה, דרך התורה.

אנו מתפללים שעיני השלטון כמו עיני הבריות תפקחנה לראות את המצב הקשה שבו נמצא עם ישראל ומדינתו ולפיכך יחדל מכל מהלך של פינוי ותוכניות גירוש, ובמקום זאת ידאג לפזר את הצאן על הרי ישראל וידאג לכל מחסורו.

העם היהודי אינו יכול לפסוח על שני הסעיפים. הוא לא יכול במצבו כיום לקבל כל לגיטימציה מאומות העולם, אלא לזכות לבוז כי הוא אינו פועל לפי החוקים האלוקיים, ההבטחות והבריתות ומחיל עליו, חלילה, את העונשים והאלות הנקובים בתורה.

פרשת אירן היא תוצאה של סילוק צלם האלוקים מעל רועי ישראל לאורך השנים אשר מנעו מעם ישראל את ההכרה, הלימוד והחינוך כי שם ה' נקרא עליו ולכן אין אומות העולם יראות ממנו.

כל עוד העם היהודי לא ינהג בכלל אורחותיו, מתוך תודעה רוחנית אלוקית, בקדושה ובטהרה המבטאות את הרוח הלאומית לא תוכל לצערנו מדינת ישראל לאויביה ותתקיימנה בה חס ושלום הקללות :

דברים פרק כח (מג) הַגֵּר אֲשֶׁר בְּקִרְבְּךָ יַעֲלֶה עָלֶיךָ מַעְלָה מָּעְלָה וְאַתָּה תֵרֵד מַטָּה מָּטָּה:... (מז) תַּחַת אֲשֶׁר לֹא עָבַדְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּשִׂמְחָה וּבְטוּב לֵבָב מֵרֹב כֹּל:... (נב) וְהֵצַר לְךָ בְּכָל שְׁעָרֶיךָ עַד רֶדֶת חֹמֹתֶיךָ הַגְּבֹהוֹת וְהַבְּצֻרוֹת אֲשֶׁר אַתָּה בֹּטֵחַ בָּהֵן בְּכָל אַרְצֶךָ וְהֵצַר לְךָ בְּכָל שְׁעָרֶיךָ בְּכָל אַרְצְךָ אֲשֶׁר נָתַן ה' אֱלֹהֶיךָ לָךְ:

אנו קוראים לכל היהודים ולכל הבריות, לכל אומות העולם ולמדינות לחזור בתשובה ולהסתלק מגזל, שפיכות דמים וגילוי עריות לקבל את עול התורה והמצוות, כל גוי כפי שנועד לו ולסייע ביד עם ישראל לחונן עפרות ארצו ולהקים את מקדשו על הר הבית ולקרוא שכם אחד לאלוקי ישראל אל עולם, ולהודיע על הסתלקותם מרעיונות העוועים להקים מדינה זרה בארץ ישראל.

רבי פרופ' הלל וייס - דובר
רבי דב שטיין - מזכיר


המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות