close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ז טבת כ"ח


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

פניה שניה של בית הדין לענייני עם ומדינה לאלוף נווה בענין צוי ההרחקה

בית הדין שיגר מכתב פרטי פעם שניה למפקד פיקוד מרכז אלוף יאיר נווה בו פורטו פעולותיו מן ההיבטים התורניים. לבית הדין אין כוונה להפוך את הענין המשפטי לענין ציבורי. בית הדין לא פירסם את תוכן הפניה, ולא מתכון לעשות זאת בשלב זה.

ההזמנה המקורית אפשר לראות כאן

כשירות לציבור "ידידי הסנהדרין", באמצעות אתר זה, אנו מודיעים שהכתבה ב"Jerusalem Post" ובמעריב הינן דוגמות של עיוות מידע , מומלץ יותר לקרוא את הכתבה המאוזנת יותר שהופיעה ב NFC

הסנהדרין תובעת הסברים מהמפקד הדתי
מאת: עידן יוסף www.Nfc.co.il
במכתב ששיגרו רבני הסנהדרין למפקד פיקוד מרכז הם קובעים כי בהוצאת צווי הרחקה למתיישבים במאחזים הוא עובר גם על עבירות שדינן מוות הציעו לאלוף להגיע לבית הדין לחפש יחד דרכים לתשובה במקום לפנות לתקשורת ולמשטרה.
בית הדין לענייני עם ומדינה טוען במכתב שנשלח ללשכתו של אלוף יאיר נווה כי נציגים מטעם עשרות משפחות ביהודה ושומרון, קובלים על התנהגותו כמפקד פיקוד המרכז. המשפחות טוענות כי הוציא נגד חלק מראשי המשפחה צווי הרחקה מבתיהם, וזאת ללא עריכת משפט.
נווה קיבל זימון לבית הדין אך סירב להגיע להסביר את התנהגותו. במכתב הנוכחי נכתב לנווה, כי "הגירוש הוא מעשה חמור!". לדברי הרבנים החתומים על המכתב, המורחקים מבתיהם מקיימים את מצוות יישוב הארץ וירושת הארץ, ועצם הרחקתם מהווה איסור תורה.
עוד הוסיף בית הדין, כי נקיטת הפעולה דווקא נגד מאחזים משמעה הכנת השטח לקראת עקירת התנחלויות ומסירתן לידי אויב, כהמשך להרס הישובים שכבר בוצע על ידו של נווה ביישובים חומש ושא נור בצפון השומרון. דבר זה לדבריהם, זוקף לחובתו של האלוף שתי עבירות תורה נוספות.
איסור נוסף הם מונים בכך שנווה מפקיר את ביטחון המשפחות הנותרות ללא ראשי משפחה, וכן עושק וגזילה של מטה-לחמן של המשפחות.
"ההגדרה שהנך מגדיר אנשים המוסרים את נפשם על ישוב ארץ ישראל ועל הגנתה, כעוברי חוק וכמסוכנים לציבור, היא נכונה על-פי החוק הבריטי או הירדני. היא נכונה על-פי חוקי הרשע שאתה בכתב ידך מוציא אל הפועל. הננו להביא לידיעתך, כי לפי חוק תורת ישראל בפעולתך זו הנך עובר עבירה!", נכתב במכתב ללשכת נווה.
הרבנים אינם שוכחים להעלות על-נס את פעולותיו של נווה בהגנת יישובי גוש קטיף בזמנו וכן את פעולותיו בימים אלו לצורכי ביטחון המתיישבים. אולם מחדדים, כי "אין בכל אלו כדי לכפר על זעקה אחת של ילד שאביו גורש מביתו, ועל דמעת אשה הזועקת על גירוש בעלה. ביד אחת אתה בונה, וביד שניה הנך הורס את מה שבנית, ועם זאת, את התורה, העם והארץ. מעשה מצווה אין בו כדי לכפר על מעשה עבירה".
עוד הוסיפו רבני הסנהדרין, כי נווה נכנס להגדרת אנשים שאין להם חלק לעולם הבא, ונכרת מן העולם בידי שמיים. הם מנו שלוש עבירות שעליהם עובר לכאורה מפקד פיקוד המרכז: החטאת הרבים, הטלת אימה על הציבור שלא לשם-שמיים וכן את איסור מסירה שדינו מוות באופן עקרוני, אך לא בימינו. "במכתביך אתה מוסר אישית אנשים לידיהם של אנשי זרוע, המבצעים באלימות וברישעות את פעולת הגירוש, תוך גרימת נזק כספי, גופני ונפשי. הרמב"ם מגדיר אנשי זרוע אלו כגויים לכל דבר. שכן, 'זרועות הביטחון' במקרה זה, הופכים לאנשי זרוע המבצעים מעשי רשע כגרועים שבאויבי ישראל", נכתב בפנייה לנווה.
בהמשך מכתבם מפרטים הרבנים את העבירות השונות כפי שאלו עולות מדברי הרמב"ם, ובסוף דבריהם נכתב: "מר יאיר נווה הנכבד! יתכן שעד כה טרם חשת את מלוא חומרת המעשים שנעשו על ידך. כיהודים שומרי מצווה, הננו רואים חובה להעמידך על חומרת מעשיך, ולקרוא לך לעשות תשובה מיידית. חדל ממעשיך! אמור למפקדיך! 'עברי אנכי, ואת ה' אלקי השמים אני ירא!' הנך מוזמן בשנית לבית דין זה, לחפש יחד דרכים לתשובה ולתיקון המעשים שנעשו. עד כה טרם נענית להזמנתנו. במקום זאת הבאת את מכתב ההזמנה לידיעת העיתונות והמשטרה, זאת, בידיעה שהמשטרה תפעיל כוח כנגד רבנים בישראל. בכך עברת פעם נוספת על איסור 'מוסר', וכשהדבר נעשה כנגד תורת ישראל העבירה חמורה כפלי כפליים. הנך יכול להתיר לעצמך לנהוג כך גם הפעם, אך כדאי שתדע את חומרת המעשה שאין לו כפרה. כמו כן יש לכך תוצאות אחרות מבחינת ההלכה. הננו מצפים להופעתך בפני בית דין זה ביום ג, ד' שבט תשס"ז, או בתאריך אחר הנוח לך, אשר יתואם עם ספרא דבי-דייני, מזכיר בית הדין".
על המכתב ללשכתו של האלוף חתומים הרבנים ישראל אריאל ראובן האס, יהודה אדרי, עידוא אלבה וכן פרופ' הלל ויס.

הערות שוליים


בחדשות