close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ח אב ח'


SanhedrinLogo.png
סנהדרין – בית דין גדול של 71
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ביה"ד של הסנהדרין פונה אל הציבור הקדוש

ב"ה, ישיבת ביה"ד ד מנ"א ס"ח החלטת בית הדין ערב תשעה באב תשס"ח

ביה"ד של הסנהדרין פונה אל הציבור הקדוש כלהלן:

סימני עיקבתא דמשיחא באו זה מכבר וכעת זמן המסוגל מאוד לישועה קרובה. ה"חפץ חיים" הפנה את תשומת הלב כי בשנת השמיטה יש התעוררות למעלה ולפיכך עלינו להתחזק כפל כפליים ביראת שמים, בתפילה, בלימוד, ובגמילות חסדים. ה' ישקיף ממעון קודשו ויהפוך ימי האבל לששון ולשמחה.

כֹּה אָמַר ה' צְבָאוֹת צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה לְבֵית יְהוּדָה לְשָׂשׂוֹן וּלְשִׂמְחָה וּלְמֹעֲדִים טוֹבִים וְהָאֱמֶת וְהַשָּׁלוֹם אֱהָבוּ: פ (זכריה ח, יט )

עינינו ראו ולא זר דבר אחד מדבריך לא שב ריקם. נבואות הגאולה הולכות ומתקיימות ועמהן דברי תורתנו הקדושה אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה' אלוקיך (דברים ל,ד) . הנביא יחזקאל ניבא: הארץ השוממה תהיה כעדן וכן שאר הנביאים. הקב"ה ימול לבבנו וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם לפני בוא יום ה'. תנועות התשובה הרבות מעוררות את הצמא לדבר ה'. התגשמה נבואת זכריה (ח,ד) כֹּה אָמַר ה' צְבָ-אוֹת עֹד יֵשְׁבוּ זְקֵנִים וּזְקֵנוֹת בִּרְחֹבוֹת יְרוּשָׁלִָם וְאִישׁ מִשְׁעַנְתּוֹ בְּיָדוֹ מֵרֹב יָמִים:(ה) וּרְחֹבוֹת הָעִיר יִמָּלְאוּ יְלָדִים וִילָדוֹת מְשַׂחֲקִים בִּרְחֹבֹתֶיהָ: ס

לצד שמחת הגאולה קיימת חרדת חורבן, פרי באושים של רפיון אמונה. עלינו להתחזק ולעשות ככל האפשר להחיש מעשה ולהקים כל חורבות ירושלים ובראשן בית מקדשנו במרום הרים.

לפיכך בית הדין פוסק: בא זמן הגאולה. החשתה בידינו כדי שנהיה מהזוכים.

ארבעים ואחת שנה שהשי"ת נתן בידינו את מקום המקדש, ומצפה מאיתנו לבנותו. בית הדין קורא לרשויות - הממשלה, הכנסת, ועיריית ירושלים. לקדם את בנין בית המקדש. צעד ראשון - הכנת תוכניות מעשיות לבניית מקדש לה' בתוכנו ולאחר מכן יישום התכניות. בית המקדש לכשיבנה יהוה מקור אורה מהר המוריה לעולם כולו.

נוכחים - הדיינים :
אב"ד הרב יואל שוורץ
צבי עידאן
מרדכי כסלו
מאיר חקאק הלוי
עזרא טפר
אברהם דוב בן-שור
הלל וייס
דב מאיר שטיין
הרב שמשון אלבום
אליהו ש"ץ
פנחס אנגל
ישי באב"ד
אביחי רחימי
משה לבל
יונתן האן

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות