close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ט תשרי כ"ט


SanhedrinLogo.png
סנהדרין – בית דין גדול של 71
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

כנס ניצני השלטון היהודי החוץ פרלמנטרי

בס"ד

ביום שלישי, כ"ט בתשרי (28.10.08) יקיים אי"ה מפגש צנוע בבית הכנסת הדתי-לאומי בשכונת הר-נוף, רחוב חי טייב 22, ירושלים בין השעות 16-10, על הנושא

ניצנים להחלת שלטון יהודי בארץ ישראל - דרכים להגשמה

בין הדוברים:

מר אריה קינג 10:00 המאבק על ירושלים [לא סגור]

ד"ר יצחק קליין 10:30 ניתוח המפה הרעיונית –פוליטית לקראת הבחירות

פרופ' אריה זריצקי 11:30 על עלילות הדם של הציונים-סוציאליסטים נגד מסכני ה'הגמוניה': הרביזיוניסטים אז ונגד הציונים-דתיים כעת

עו"ד אביעד וויסולי 12:00 תכנית אב – מדע, הלכה ומשפט בהר הבית

12:30 בית הדין לעניני בני נוח - בנשיאות הרב יואל שורץ,הרב חיים ריצ'מן, הרב ישעיהו הולנדר מעמד: קבלת מצוות בן נח ובת נח [בהשתתפות המבקשים]

אינג' גלזר גדליה 13:00 פרויקט לפריסת אוכלוסין - תעשייה ופריסת ערים

אינג' צבי מסיני 13:30 הערבים היהודיים או יהודים שנתערבו: מסע להשבת יהודים ערבים

עו"ד דב אבן אור 14:00 מפולת הבנקים בעולם והשפעתה על קונספציות הבטחון בישראל

הרב ישראל אריאל הרב יהודה גליק 14:30 ארץ ישראל וירושלים כשבליבם מקדש [מערכת ארגון הזמן, המקום, התודעה והקהילה מסביב למקדש]

אינג' משה לבל 15:00 ניתוח פוליטי יישומי

משה פייגלין 15:30 יתרונה של מנהיגות יהודית

אליקים ויסנשטרן-בנדה: בעיות הערים המעורבות - מקרה לוד כמשל לעכו זגני [שמואל מידד] - חוננו עמותה להגנת אסירים - משמעות שביתת הרעב של עופר גמליאל

הרב דב שטיין 16:00 נעילה


המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות