close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ז חשון ט'


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

דובר הסנהדרין: פרופ' הלל ויס, 0545343545

בס"ד ט' במרחשון, תשס"ז ‏31 אוקטובר 2006

הודעות הסנהדרין בענין מצעד הגאווה

בישיבת בית הדין הקבוע של הסנהדרין מהיום הוחלט כדלקמן;

א. פניה לציבור המתפללים ברחבי הארץ

ב. פניה לממשלה, לכנסת ולמשטרה

1. הסנהדרין קורא לכל בתי הכנסת לסגור את דלתותיהם בערב שבת פרשת לך לך ולהתפלל מחוץ לבית הכנסת כאות עלבון ואזהרה ותחינה לביטול מצעד התועבה. אין להמשיך בסדר היום הרגיל כאשר המשטרה באמצעות בית המשפט כופה על מליוני יהודים מצעד תועבה בירושלים המנוגד לאמונתם ולכבודם של היהודים המאמינים בקדושת העיר ובמצוות התורה. יש להתפלל ברחובה של עיר וכן בימי שני וחמישי! עד לביטול הגזרה.
2. הסנהדרין כמועצה המשפטית – הלאומית העליונה של היהודים קוראת לממשלת ישראל ולכנסת לחוקק מידית חוק נגד קיום המצעד או להודיע על החלטה על ביטולו.
3. אנו קוראים למשטרת ישראל שלא להעניק רשיון למצעד כדי למנוע שפיכות דמים שתגרם בשל התלהטות הרוחות. כוח האדם שהמשטרה תשקיע בקיום המצעד יחד עם כוחות בטחון נוספים יביאו לשיתוק היכולת לסכל פיגועים. הדרישה לוועדת החקירה שתאלץ לקום בעקבות אירועי המצעד תחוויר לעומת כל אירועי מלחמת לבנון השניה.
4. עם ההודעה על ביטול המצעד יש להתכנס בכותל המערבי לתפילת הודיה על ביטולו.

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות