close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ז אדר י'


SanhedrinLogo.png
סנהדרין – בית דין גדול של 71
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

כינוס הסנהדרין שנתי תשס"ז

בצוק העתים מזהה הפרט את הצורך להיות רגיש לציבור בשלמותו, כפי שבא לידי ביטוי ברוח ההתנדבות - באירוח משפחות מהחזית ובתרומות של זמן, כסף ואנרגיה . לפתע מתבהר מאמרו של הלל הזקן "וכשאני לעצמי מה אני?". הפרט כבר לא מטיל ספק בערכו וביכולתו להשפיע מיידית למען טובת הכלל. אנשים מרקעים שונים בתכלית מתקבצים יחד, בין אם זה בקו החזית, בטנקים, ובין אם זה בעורף, בתחנות לחלוקת מזון לנזקקים. אין זה רלוונטי אם האיש שלידי הוא חבר ב"שלום עכשיו" או אם שהוא חלק מן היישוב היהודי בחברון- אחדות המטרה מעלה אותנו למישור גבוה יותר.

החזון של "ציבור בני ישראל" הוא לשחזר, לא רק בזמני מלחמה, את תחושת המטרה המשותפת הזו, ואת האמונה ביכולתו של הפרט. כדי להצליח במשימה זו עלינו ליצור במה שבה הפרט יוכל לבטא את עצמו. תפוצתם הרחבה של "טוקבקים" ובלוגים משקפת רצון עז להישמע. אך במקום שהאנרגיות האלה יתועלו באופן קונסטרוקטיבי הן הולכות לאיבוד במרחב הווירטואלי.

עמותת ציבור בני ישראל איננה "מיישרת קו" עם אף תנועה או מפלגה פוליטית, ואין היא נתונה למרותה של אידיאולוגיה כלשהי. עמותת ציבור בני ישראל פועלת לקידום הרצון הקולקטיבי של עם ישראל.

חזון הציבור

הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ, נשיא הסנהדרין.
עסקים קטנים מהשומרון, קרית שמונה, שדרות, יהודה, והגולן באו למכור מוצרים.
פרופ' אהרון צינר, בית הספר למשפטים, מכללת נתניה.
ציבור בני ישראל מכנס דתיים לאומיים, חילונים וחרדים גם יחד.
אהרון רזאל
הקהל מוחא כפיים בקצב.

כדי שנוכל להבין את החזון של "ציבור בני ישראל" מוטל עלינו קודם לפתוח את עינינו ואת ליבנו לאפשרות של מציאות אחרת. אנו בעצם מדברים על שינוי פרדיגמה, שתאפשר לנו להאמין במציאות של "אחדות ישראל" ולשוות מציאות זו אל נגד עינינו. חובה עלינו להסיר את הדעות הקדומות, שהן כמו משקפיים כהות, המכריחות אותנו לראות אחד את השני בגוונים פוליטיים ודתיים.

שווה לעצמך מה היה קורה לו היינו יכולים לאסוף יחד את הערותיהם המאירות של אלפי אנשים - "טוקבקיסטים" באינטרנט - בקשת רחבה של נושאים. שווה לעצמך שאנשים אלה יתקבצו יחד על דעת עצמם ויחלו ביצירת כוחות משימה למען השינוי. שווה לעצמך שמספר רב של יוזמות יתעורר לחיים בעקבות פעולותיהם של אנשים רגילים, בעלי מקצועות רגילים, שנותנים מעצמם למען טובת הכלל. אנשים אלה יחליטו מה משמעותי ועל מה שווה להילחם.

אין מקום בו ניתן לבטא את ההתלהבות והאנרגיה החיובית הזו. האם עלינו להתפלא אל נוכח שליטתם של הציניות והאדישות בתודעה הציבורית כאשר אין אף משרד ציבורי שרגיש לקריאות הציבור? החזון שלנו הוא להיות רגישים לפרט ולחלומותיו.

הציבור בפעולה

התוכנית של "ציבור בני ישראל" מיוחדת על רקע תוכניותיהן של עמותות אחרות בכך שהאג'נדה שלנו איננה מייצגת פלח-ציבור מסוים ואיננה נתונה להכתבותיה של אידיאולוגיה. עמותת "ציבור בני ישראל" קיימת על-מנת לשמש אמצעי לביטוי רצונם הקולקטיבי של אנשי ישראל.

צוות העובדים והמתנדבים של "ציבור בני ישראל" יושיט יד, ללא מתווכים, אל כל אחד ואחד בעם ישראל. חלק מן המשימה שלנו הוא להתחיל דינאמיקה של "חבר מביא חבר" שבמסגרתו אנשים שכבר הועצמו על-ידי הצטרפות לציבור יפנו אל חבריהם ויסחפו גם אותם. נוסח הפנייה הישירה אל היחיד תהיה "הציבור זקוק לך!" בין אם יש לו מיומנויות מיוחדות, מטרה אותה הוא רוצה לקדם, או יכולות ארגוניות, אנו ניתן לאדם הפרטי להבין שיש לו חשיבות ושלדעתו יש משקל.

חלומות ניתן לממש רק כאשר אנו מצרפים יחד את המשאבים שלנו. על כך נתונה דעתו של המשרד לפניות הציבור- ליצור חיבור בין אנשים ובין חלומותיהם, ולגרום להם להאמין.

הציבור והתורה

"כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר". העולם הבא הוא סכום חלומותינו- כאשר הגמרא אומרת שלכולנו יש חלק היא כביכול אומרת שיש לנו מניות בעולם הבא ושלכל אחד ואחת מאיתנו יש את הזכות להשקיע את חלומו וחלומה הפרטי לעולם טוב יותר. המשימה "לתקן עולם", שמוטלת עלינו כיהודים, משמעותה לא רק לתקן את מה שנשבר אלא גם לברוא עולם חדש. כל אחד ואחד מאיתנו התברך באנרגיה יצירתית כבירה, ואין השקעה כדאית יותר בעתידינו מאשר התעוזה לחלום.

כתבו לציבור בני ישראל

ציבור בני ישראל שדרות בן-מימון 13, רחביה, ירושלים 92262 טלפון: 02-9963988 פקס: 02-9962396 info@tzibur.org www.tzibur.org

קישורים חיצוניים

הכרזה תשס"ז אדר י'.png

הערות שוליים