close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ז חשון ט"ז


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

פנית בית הדין לענייני עם ומדינה לאלוף נווה בענין צוי ההרחקה

1. מאיר ברטלר – אש קודש
2. אלעד קלר – מעון
התובעים

-נגד-

יאיר נווה – אלוף פיקוד מרכז
הנתבע

החלטה

התובעים מאיר ברטלר מאש קודש ואלעד קלר ממעון, פנו לבית הדין לענייני עם ומדינה בראשות הרב ישראל אריאל שליט"א, בתאריך כ"ז בתשרי תשס"ז, בתביעה נגדך.

הנו להודיעך, כי במידה ולא תופיע לדיון, בית הדין ייאלץ לנהוג בסירובך להופיע כמתחייב בהלכה.

בית הדין מאפשר לך להתקשר כדי לקבוע תאריך אחר, אך זאת לא יאוחר מיום שישי כ"ו מרחשוון תשס"ז בשעה 10:00 בבוקר.

נאום
אב"ד הרב ישראל אריאל
הרב יהודה אדרי
ר' הלל וייס

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות