close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תש"עא אדר א' כ"ח


דיווחים, ניתוחים, ודעות אלו הוגשו לסנהדרין בתפקיד מיעץ בלבד, ולא בהכרח מהווים עמדה סופית של הסנהדרין. הם עבודתם של מומחים ידועים בתחומיהם, וכלולים כאן כדי לציין את סוג השאלות המטופלות בידי הסנהדרין.

SoldierLegal.gif
פסיקה הלכתית לחיילים
הוועדה המייעצת
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ה כ"ח באדר ב' ה'תשע"א

הודעת דוברות

לשמעון הויזמן,

חייל של העם היהודי ושל צבא השם.

קידשת שם ה' ברבים כשהודעת על חורבת ביתך! לעולם לא עוד!

למסיבת עיתונאים שכינס אחרי ההרס הוא הגיע לבוש במדים. "התאמצתי הרבה כדי להתגייס לצבא, להגן על עם ישראל ולתת את הנשמה למדינה. בזמן שירותי הצבאי צה"ל שלח כוחות להרוס את ביתי ולירות על חבריי", אמר. "אני לא מתכוון לחזור לצבא עד שלא אסיים לשקם את ההריסות".

ברוך תהיה לכולנו, אוהביך, מופת לעם ישראל!

נקטת מידית באופן המוסרי והטבעי ביותר עמדה שכל חייל יהודי שביתו מאוים בידי כוחות הבטחון מן הראוי שינהג בה למפרע.

צה"ל קם כדי להגן על הנפש והרכוש של העם היהודי מפני אויביו החיצוניים. מאז נתפסו צה"ל ומפקדיו לרעיונות הפוליטיים של גירוש עם ישראל ולישומם לשם שלום מדומה

רמת האיומים של אויבי עם ישראל עלתה לאין שעור.

הסרת את המסכה עוד לפני פורים מן השקר שאינו יודע להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי.

סירובך לשרת בצבא כל עוד לא תשקם ביתך מקרבת את השלום הנכון ומהווה ההגנה המיטבית כחייל על ביתך, על ישובך, על הר הבית והמקדש.

קבעת הלכה בישראל: מי האיש אשר בנה בית והצבא הרסו ילך וישוב לביתו.

חזק ואמץ

הלל וייס – דובר הסנהדרין
דב שטיין - מזכיר הסנהדרין

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות