close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ה אלול כ"ה


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ה כ"ה באלול, תשס"ח

הודעת בית הדין של הסנהדרין

בענין זכויות האדם וזכויות אסיר ציון עופר גמליאל השובת רעב וההתנכלות ליהודים

האסירים היהודים ה"פוליטיים" כולם קדושים וצדיקים.

גם הללו המעטים מאוד שדם על ידיהם נדחקו למעשיהם בידי מערכת שגמרה אומר למגר את העם היהודי, לחלק את ארצו, למוסרה לידי זרים ולהפקיר את שלומו לטרור ולאיומי גרעין מחוץ ולפורעים ערביים מבית. צעירים בעלי הכרת ערך יהודיותם שנקלעו לזירות טרור בירושלים והרגו רוצחים נתעבים בשעת מעשיהם. אילולא הם אפשר שעוד צעירים נואשים היו לוקחים החוק בידיהם והיו מוצאים עצמם מאחורי סורג ובריח כתוצאה מתחושת החידלון וההפקרה המכוונת של המימשל. הכלל הטבעי הנובע מזכות ההגנה העצמית המוכר בכל העולם הינו כשאין משפט באה הנקמה. משפט פירושו חוק אחד לכולם. כאן בארצנו אין חוק . ישנה תמיכה באויבים באמצעות גיוס החוק והמשפט לשם דיכוי יהודים. ממשלה שלא תעניק הגנה ליהודים ורכושם במולדתם ולא תכריע אויבים מבית ומחוץ, תגלה שהציבור היהודי ימצא דרך להגן על חייו ורכושו.

אמש הוגלה לכלא באר שבע האסיר הקדוש והצדיק עופר גמליאל , אב לשבעה, השובת רעב מזה עשרה ימים מפני שנטלו ממנו זכויות האדם וזכויות האסיר בפרט. אינו זוכה לחופשות גם לא בגין אירועים משפחתיים של קרובים בדרגה ראשונה ולא בזמן חגי ישראל. לעומתו אויבי ישראל שדם על ידיהם בהמוניהם זוכים לביקורים, לתמיכה, לחופשות ללימודים גבוהים ולשחרור תמורת גוויות חיילים ואזרחים... לאחר שכבר נשללו מעופר גמליאל זכויות הביקור והטלפון בתחילת השבוע הועלה רף התעללות באסיר שאינו נשבר ואינו משתחווה לסחטנות השב"כ התובעת ממנו "הודאות", במחיר חופשות בין אם הן אמת ובין אם לאו על מנת למצוא דרך לכלוא עוד אוהבי ישראל בין אם הם "אשמים" ובין אם לאו.

אנו קוראים לכל חברי הכנסת היהודיים, אישי הציבור ואנשי המוסר ובפרט אלו שהבטיחו הבטחות ובהם תלויה הקמת ממשלת החידלון החדשה לקיים את הבטחותיהם כלפי עופר גמליאל ולדאוג לשחרורו לאלתר.

הממשלה יכלה לשחרר את גלעד שליט באופנים רבים שלא היו פוגעים בהרתעתה אלא להפך. אבל היא העדיפה, במקום לשחרר לוחמי חופש יהודים, לאשר במעשיה מחדש את אבחנותיהם של אויבי ישראל על התפוררות המדינה. יש חשש ניכר שההתעללויות של זרועות השלטון כמו בפרשת ביום הפיגוע בשטרנהאל תבאנה לתוצאות הרות אסון שחלקים ניכרים בשלטון מייחלים לו, זריעת מחלוקת ושנאה כדי למוטט את מדינת ישראל כחזון הצורר האירני.

ההוכחה היחידה לתקון לפני ראש השנה היא הענקת חופשה לראש השנה לעופר גמליאל ולכל האסירים היהודיים וחנינתם לפני יום כיפור. רק כך יראה נשיא המדינה כי אין פניו לתחינות אלא לנצחון על אויבינו. לא יקבל עופר גמליאל חופשת שחרור אנו קוראים לכל היהודים לשים על שולחנם בראש השנה מרור לצד הסימנים האחרים ולהטמין מפתח בחלות לתקוות הישועה לשחרור היהודים מיד שוסיהם.

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות