close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ח תמוז י"ג


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

בס"ד י"ג בתמוז, תשס"ח

החלטת ביה"ד הקבוע של הסנהדרין:

על האזרח מוטלת האחריות לפגוע על מנת להרוג במחבלים בעת פיגוע או חשד לפיגוע

סדרת המחדלים הבלתי נפסקת של כוחות הבטחון בשמירה על חיי יהודים בירושלים, בחוצות העיר, בישיבת מרכז הרב ובמזרח העיר ובכל מרחבי הארץ. החל מהתעלמות מפגיעות ביהודים ביפו כדוגמת תלונותיה של זקנה יהודיה שסבלה מכות והתנכלויות במשך שנים והמסתיימים בכניעה לאומית ובהשבת מחבלים רוצחים לשולחיהם ההופכים גיבורים תמורת קבלת גוויות חיילינו.

לסדרת המחדלים אין קץ אבל נזכיר ציוני דרך.

התעלמות בפקיעין מקריאות מצוקה של יהודים המותקפים על ידי שכניהם ובאי יכולת לאתר מי זרק על בתיהם רימון יד ומי התפרע השחית רכוש יהודי וגרם לבריחתם של אחרוני היהודים מפקיעין. מה שלא קרה שם אפילו תחת השלטון התורכי.

התעלמות מגזלת רבבות דונמים של קרקע השייכת למדינה והנתפשת על ידי פולשים ערבים, התעלמות מזכויות קנין על קרקע של יהודים, הסכמה והשתתפות של רשויות המדינה לנישול היהודים כדוגמת השטח שבין שכונות הגבעה הצרפתית ופסגת זאב בירושלים.

התעלמות מהתפשטות של כנופיות הגובות דמי חסות ברחבי הנגב והגליל ופגיעה אנושה מתמשכת, הניכרת בגניבות, שוד ואיום על חיי אדם, בעיקר על חקלאים יהודים בכל הארץ. דליפה מתמדת של ערבים ארצה דרך דרום הר חברון למטרות מודיעין חבלה וגניבות למרות אתראות בזמן אמת.

ואחרון אחרון ומעטה קלון על עמנו ומחלל השם בפהרסיה - שחרור רוצחים מיתולוגיים תמורת הזכות לקבר ישראל! [ראה פסק הסנהדרין באיסור פדיון שבויים יתר על כדי דמיהן מקיץ תשס"ו.]

כוחות הביטחון מפגינים אזלת יד. אין ספק שהללו מונחים ומושפעים משיקולים פוליטיים התלויים בעיקר בקול הערבי בבחירות ובמרכזי מפלגות השלטון, בהן רבע חברי מרכז ערבים.

חיילים ושוטרים יהודים עומדים אין אונים מול קציניהם המונחים על ידי פוליטיקאים מושחתים בהוראות המגבילות יכולתם לגונן על רכוש וחיי יהודים. היהודי חזר, חס ושלום, כלשון ערב, להיות 'בן מוות' כמו בטרם קם ארגון 'בר גיורא' והשומר ב1907 .

הצידוקים האידיאולוגיים והפוליטיים להתנהגות זו מזמינים חורבן ומוות הולך וגובר שמשמעותם, מלבד פיקוח נפש וודאי, נפילת הארץ בידי האויבים וחילול השם. כך ציין לפני שנים הרקטור של אוניברסיטת אל אזהר בקהיר כי כל הציונות תפקידה היה לרכז את היהודים בארץ ישראל כדי שיקל להשמידם (היה לא תהיה) ובכך אינו שונה מסגנון ההטפה המוסלמי ברחבי ארץ ישראל.

כשלון כמו יזום זהו הכיוון המעשי ששלטונות מדינת ישראל מוליכים את העם היהודי לאורך זמן ואיננו מתייחסים כלל למשמעויות המרחביות החמורות. כדי לשמור על החיים ולקדש את השם אנו פוסקים - חשוב שלכל יהודי יהיה נשק בידו ויכולת להגן על חייו.

יש להרוג ללא היסוס כל מפגע. כאשר מתבצע מעשה תוקפנות אין לחכות לכוחות הבטחון ואין לסמוך עליהם. הם מעוקרים בהוראות קציניהם. חשוב להרוג את המפגע ולוודא שנהרג כדי שלא יקום וימשיך לסכן חיי אדם.

הציבור היהודי מודע לכך שמדיניות מערכת השפיטה והשיטור היא מדיניות פוליטית המסכנת את שלום הציבור היהודי אין מה לצפות מפעילותה של מערכת זו באשר הינה לעיתים קרובות לא רק מתעלמת מרכוש יהודים זכויותיהם והחובה להגן על חייהם, אלא מחזקת ידי האויב בהיותה עוינת יהודים. עדיף שיקבל על עצמו אדם להסתכן במאסר ויציל חיים. חייו וחיי בני עמו. מעשהו של שי דרומי הינו דוגמה נכונה להתנהגות יהודית ראויה. הנמנע/מונע מלשפוך דמי מרצחים, מונחים על צוארו דמי נקיים. אין ספק שיתן על כך את הדין בדיני שמים, ולעתיד לבוא, בע"ה, גם בידי אדם.

ועל כך באנו על החתום דייני בית הדין של הסנהדרין בנוכחות תשעה דיינים

רבי יואל שוורץ אב"ד
רבי אברהם דוב בן-שור
רבי דב מאיר שטיין
רבי הלל וייס
רבי ישעיה הולנדר
רבי ישראל אריאל
רבי מאיר הלוי חקאק
רבי צבי עידאן
רבי שמשון אלבום

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות