close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ט אייר כ"ו


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

דיון בסכנות אסטרטגיות גרעין ותשתיות מסוכנות

ב"ה בתאריך כ"ו באייר, תשס"ט [19.5.09] התקיים דיון בבית הדיון השבועי שבסנהדרין בנושא סכנות אסטרטגיות לאומיות קארדינליות:

תשתיות מסוכנות ופיזורן (בעיקר מיכל האמוניה במפרץ חיפה), התגוננות בפני נשק גרעיני.

המרצים פרופ' יצחק סגל מהטכניון בנושא מיכל האמוניה במפרץ חיפה, וד"ר יהושע סוקול מפורום אקדמאיים למודעות גרעינית ("הפורום").

פרופ' סגל הציג עובדות ומסמכים רבים הנתמכים גם בדוחות מבקר המדינה משנת 2007 לגבי מיכל האמוניה ומקומות אסטרטגיים נוספים , והסיכון שבהן לציבור הרחב . הוחלט שבנושא תמשך בדיקה וחקירה.

ד"ר יהושע סוקול הציג מצגת (המקובלת גם על גורמים מוסמכים) ואשר עיקר תוכנה נמצא בחוברת שפורסמה ע"י הפורום http://afna-forum.org/nucl_h.pdf

לדבריו, אף על פי שלנשק גרעיני כוח הרס רגעי מחריד וחסר תקדים, בכל זאת הוא מוגבל. חששות הציבור בעניין ההשלכות של התקפה גרעינית או מלחמה גרעינית הינם מוגזמים במידה רבה. הבנה ברורה של השלכות אלו היא חיונית לניהול נכון של משאבי החירום ולהישרדות האומה.

ד"ר סוקול הציג הערכותיו על מידת הסיכון וסוגיו והצביע על דרכים אפשריות הנחוצות למיזעור הנזק. הציג עקרונות למחקר ופיתוח , הסברה וחינוך, עמידות תשתיות חיוניות, פיזור האוכלוסיה, שדרוג מיגון מבנים קיימים והיערכות כוחות ההצלה. להערכתו, סנקציות כלכליות ודיפלומטיות לא ימנעו ממדינה זו או אחרת להצטייד בנשק גרעיני, אך נכונותנו לתרחיש הגרעיני תקטין משמעותית את הסתברות התרחשותו .

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות