close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תש"ע חשון ל'


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ה ל' בחשון תש"ע

הודעה בענין הספר "תורת המלך – דיני נפשות בין ישראל לעמים"

הודעה בענין הספר "תורת המלך – דיני נפשות בין ישראל לעמים"

 1. מאז 1965 לא יצא ספר הלכה מקובל על כלל ישראל; הספר של שפירא ואליצור "תורת המלך – דיני נפשות בין ישראל לעמים" - אינו ספר הלכה אלא ספר מחקרי, סקירה חלקית של חומר, שמשקף רק את החומר שנחקר ואת דעת החוקרים;
 2. הספר אחד מתוך כ- 30,000 מחקרים שפורסמו על ידי אלפי חוקרים בתקופה הזאת. ספר זה הוא אחד מהמחקרים, וכמו כל השאר הוא שאינו מחייב איש.
 3. הספר אינו אמור להיות פסק הלכה, אלא סיכום של חומר שנכתב בנושא. גם ההסכמות של הרבנים שנתנו הסכמה אינן מאשרות את התוכן אלא משבחות את המאמצים לחקור,
 4. הספר לא נמכר בחנויות, ממילא הוא לא מיועד לצבור, וניתן להשגה רק על ידי פניה ישירה למחברים; המחברים אינם ידועים כבעלי הלכה או כפוסקי הלכה;
 5. בתרבות עם ישראל, יש חופש אקדמי מוחלט, וכל אחד רשאי לכתוב ולפרסם את מחקריו; זה דומה להדפסת סיכום שווא של התזה דוקטורט בתקשורת המונים.
 6. לולא עתון הארץ, שפרסם את הספר, וכנראה אשר בלעדיו לא היה אפילו הצבור הדתי שומע עליו, פרסם את הדברים בצורה חלקית ומעוותת, כחלק מהמגמה של העתון ובעליו וחברי המערכת שלו להכפיש את הרבנים של ההתישבות, את תושבי ההתישבות, ואת כל היהדות שומרי המצוות ואת כל עיקרי היהדות. הם מוכנים כחלק המלחמה בדת ישראל לכפיש באמצעות ציטטות חלקיות את אחיהם היהודים למרות שגם הם יודעים, כעיתונאים, שהם יצוטטו תוך עוותים נוספים, ובאופן שגורם לאנטישמיות ולשנאת ישראל, ואף על פי שבכך הם מסכנים את שלום כל היהודים בגולה.
 7. בעת כתיבת שורות אלה כשלושים וחמשה אלף אתרים מצטטים את המידע הלקוי שעתון הארץ (ועוד עיתונים נגד הדת) פרסם, ולכן אנחנו רואים צורך לפרסם מודעה זו.
 8. יש לזכור כי היהדות היא היא שהודיעה לעולם את איסור רציחת ילדים, על פי תורתנו הקדושה; מעולם לא התאבד יהודי באופן שהוא הורג אחרים אתו, (בניגוד למחבלים מתאבדים כי היעד משפחות עם ילדיהם);
 9. למרות כל השקרים שמופצים על ידי העיתונות האנטי ישראלית, כנראה החל מעתון הארץ ועד הצהובים שבעתונות האירופית והערבית, לא היה צבא שכה השתדל להימנע מלפגוע באזרחים שאינם משתתפים בלחימה כפי שמשתדל צה"ל, לא רק במבצע עופרת יצוקה אלא מאז ייסודה. [להביא את ההפניה לדברי הקולונל הבריטי.]
 10. אי לכך אנו מגנים בכל צורה את העיתונות הישראלית ועתנות העולם, המודפסת והאלקטרונית, שעל בסיס הפרסום בעתון הארץ (ועוד עיתונים נגד הדת) פרסמו התקפות על ישראל, על יהודים, או על יהדות.
 11. אנו הפנינו את ההודעה הזאת ישירות לעתון הארץ. אולי ילמדו שגם לשנאת הדת צריכה להיות גבולות.

הרב יואל שוורץ
הרב ישעיהו הכהן הולנדר

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות