close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ח אדר ב' ה'


Wcab.gif
וועדה לצבא ובטחון (קבינט מלחמה)
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ה ‏ה' אדר ב' ה'תשס"ח

בית הדין הקבוע של הסנהדרין החליט על הקמת וועדת חקירה להתנהגות המשטרה בעניין הטבח בישיבת מרכז הרב.

מתוך אמצעי התקשורת ומתוך מידע נוסף שממשיך לזרום לדייני הסנהדרין עולים חשדות לכאורה לרשלנות מופלגת במקרה הטוב.

  1. המשטרה הוזהרה על ידי גורמים אחדים על הכוונות של האויב לפגע בישיבה.
  2. נעשה נסיון פיגוע מוקדם בישיבת פורת יוסף. המשטרה התעלמה מהמידע שהגיע אליה בנדון מסיבות שיש לחקור.
  3. הודע למשטרה כי נערכים צילומי וידיאו של ישיבת מרכז הרב ותצפית של ערבים. לפי המקור המשטרה התעלמה על אף זאת מן המידע .
  4. התנהגות השוטרים בזמן האירוע. הן שוטרי הסיור שהיו בפתח והן האיטיות הבלתי סבירה של הגעת המשטרה למקום, שהגיעה בדיעבד רק לאחר מתן הזדמנות ראויה לטבוח בתלמידי הישיבה.
  5. הפרעה לגישת חמושים מלהכנס ולפגוע בטובח מה שעלה בדם רב נוסף.
  6. תמיכת המשטרה בפסטיבל האבלות של הרוצח הערבי ותרוציה החוקיים להמנע מלבטל את הפרובוקציה הציבורית.
  7. התפתחות מרכזי חמאס וחיזבאללה באוכלוסיה הערבית בארץ בכלל ובירושלים בפרט.

התנהגות המשטרה בענין זה דומה מאוד להזדהות השלטונית עם מעשי האויב והכוונה להעצמתם על ידי "שב ואל תעשה" בכל המישורים המזיקים לבטחון הלאומי.

התוצאות: מצב הנגב, שדרות ואשקלון ומצב הבטחון בכלל כלפי כל האויבים החיצוניים: איראן, עלקעידא, חיזבאללה חמאס, אש"ף, מצרים וסוריה, המבטאים הזדהות עמוקה עם האויב וגירויו לתקוף באמצעות גילויי חולשה מופגנים. והתגברות הטרור הערבי מבית המכונה על ידי השלטונות בשם המרגיע "ארועים פליליים"...

חקירת מעשי המשטרה ומחדליה? תיערך במכלול ההקשרים של התנהגותה הציבורית והלאומית. לכל אדם שיש מידע בענין מוזמן לפנותטלפונית למזכיר הסנהדרין: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

פניה בדואל רצוי שתלווה בקריאה טלפונית כדי לוודא הגעתה...

המסמך המקורי בעברית (pdf)

בחדשות