close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ה שבט ל'


Vaadmizbeach.gif
ועדת מחקר לאיכון המיקום המדויק של המקדש והמזבח
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

החלטת סנהדרין לגבי מיקום בית המקדש בהר הבית

דף בבנייה

המסמך המקורי בעברית (pdf)

בחדשות

הערות שוליים