close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תש"ע תשרי ל'


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ה ל' בתשרי תש"ע

צו מיידי לאיסור דיון במועצת הבטחון של האו"ם בדו"ח גולדסטון

בית הדין של הסנהדרין מטיל במסמך זה צו מידי לאיסור דיון במועצת הבטחון ובכל פורום אחר של האו"ם בדו"ח גולדסטון.

אנו מצפים ממזכ"ל הא"ם להשעות בהודעה פומבית מידית כל דיון במסמך גולדסטון ולהודיע על גניזתו ולהקים וועדת חקירה על דעת הצדדים למלחמה שתקבע באופן מוסכם את חקירת הרקע לפריצת מבצע צה"ל בעזה הידוע בשם עופרת יצוקה ותתקן את אמנות האו"ם ואת חוקי המלחמה ביחס למאבק בארגוני טרור או מדינות טרור.

המנעות מכך מבטלת את תוקפו של האו"ם כארגון יצוגי הוגן להשכנת שלום ועוקרת אותו משליחותו.

1 .דו"ח גולדסטון נגוע בעמדה פוליטית זדונית, הפוסלת אותו מעיקרו, באשר יוזמי הדו"ח התעלמו במשך שנים ארוכות מתוקפנותו של ארגון החאמס ואירגונים "פלשתינים" נוספים לרבות ארגונים איסלמיים ואחרים שיזמו והפעילו תוקפנות חמורה נגד תושבי ישראל ויהודים בכל העולם ללא אבחנה במשך יותר מ 14 שנים והפציצו את עריה וכפריה ללא כל התגרות מצד ישראל, הרגו ופצעו נשים גברים וטף ונהגו בטרור מתמשך נגד אוכלוסיה אזרחית שנגרם לה גם נזק כלכלי כבד. הדו"ח אינו מתייחס להיקף הסטטיסטי החמור של ההפרות המתמשכות על ידי ממשלות ה"פלשתינים". לכן אנו מחזקים את ידי ממשלת ישראל שלא להאות להתדיין בפני פורומים עויינים.

2. האו"ם התעורר לפעולה רק לאחר הצלחותיו של צה"ל במבצע 'עופרת יצוקה' כדי להפקיע מישראל אז ולעולם את האפשרות להכניע טרור, לקשור את ידיה ורגליה ולאפשר השמדתה (היה לא תהיה) להרתיע את לוחמיה בטרור ע"י צווי מאסר בכל רחבי העולם בהגדירו את מאבק ישראל בטרור קולקטיבי כפשע מלחמה.

3. האו"ם בהתנהלותו מבטל אמות מידה בסיסיות של צדק החרות בתרבות האנושית והופך את הקרבן לפושע. האו"מ מתיימר בתמיכתו בדו"ח גולדסטון לבטל למעשה את חוק התורה שהפך ליסוד מוסד בחוק הטבעי הבין לאומי לפיו הקם להרגך השכם להרגו.

4. האו"ם מתעלם לחלוטין מפשעי מלחמה כמעט בכל ארצות העולם המשויכות ל"ציר הרשע", כלשון נשיא ארצות הברית לשעבר, ג'ורג' בוש, כאשר המפירים הינם עמים ומדינות מפירי חוק סדרתיים. עמים ומנהיגים לא דמוקרטיים שעיקר התמחותם הוא במימוש כוונות ג'נוסייד ובבצועם כאשר לטובתם מתגייס האו"ם תוך שלילת זכיות ההגנה העצמית מהעם היהודי.

5. מוסד האו"ם הפך לישות המסייעת למעשה לתוקפנות ולשפך דם ולמעורר עקיף למדנים ומלחמות בעולם. האו"ם, מסייע לטרוריסטים להימלט מתבוסה ובכך מונע השגת שלום, חיים ויציבות בעולם

6. רוח אמונת ישראל, תורתו וחזון הנביאים ותרבות עם ישראל ודפוסי התנהגותו המתעבים שפיכות דמים, יחד עם הגותם של מנהיגים יהודים רבים תרמה למגילת יסוד זכויות האדם של האו"ם יותר מכל עם אחר. האו"ם עושה שימוש מעוות במגילה נגד עם שוחר שלום יותר מכל אומה אחרת כדי להכחידו ולהאבידו ובכך יביא ללא ספק לאובדן חייהם של מיליארדי בני אדם כמאמר חכמי ישראל – (אבות פרק ה' משנה ח): חרב באה לעולם על עינוי הדין ועל עוות הדין ועל המורים בתורה שלא כהלכה.

7. אנו קוראים לכן להקים בכל סכסוך דמים בין מדינתי ועדות חקירה המורכבות מנציגי מדינות שלא מגלות עוינות לאחד מן הצדדים. דבר זה נכון גם במצב המלחמה בין עם ישראל ומדינתו לאומות הערביות ומדינותיהם.

8. אם לא ייעשה כן אנו קוראים לכל המדינות והארגונים המדינתיים והלאומיים לפעול להקמת מסגרת בינלאומית חדשה להשכנת שלום ולצינון סכסוכים הפועלת לפי חוקים המבטאים את חזון הנביאים שהם יסוד המשפט הבינלאומי וחוקי השלום והמלחמה המחייבים את כל העמים.

9. לדאבון לב כולנו האו"ם הפך להיות אכסניה למדינות טרור ומדינות טוטליטריות רבות מאוד, המאיימות בהשמדתן של מדינות החברות באו"ם, המדכאות בדם ואש את רוח החרות והצדק של כל אדם עלי אדמות ומיוצגות באמצעות דיקטטורה שעלתה במירמה לשלטון. לכן מוסדות האו"ם ובתי משפט הפועלים בשליחותם נפסלים מלשמש כבתי"ד בינלאומיים כפי שהם נחשבים לכאורה היום, כאמור בדברי חכמי ישראל (אבות פרק א משנה ז) אל תתחבר לרשע והסביר זאת הרמב"ם – איזה מין שיהיה ממיני החברות, כדי שלא תלמד ממעשיו.

10. ידוע לכל באי עולם כי ההתנהלות הבינלאומית הנוכחית תביא במוקדם או במאוחר למבול של אש על כל העולם באשר הסכסוכים הבינלאומיים יצאו מכלל שליטה. לפיכך אחריותן של כל המדינות שוחרות שלום וצדק כפולה ומכופלת, אחריותו של כל אדם ושל כל מדינה ועם אינם פוקעים בהסתמכם על ארגון בינלאומי מעוות.

אנו מצפים ממדינות, ארגונים, מוסדות משפטיים ומאישים בעלי השפעה לתמוך פומבית בהכרזה זו ולהתאגד למימוש האמור בה.

פרופ' הלל וייס – דובר הסנהדרין
דב שטיין – מזכיר הסנהדרין
עו"ד דב אבן אור
אוהד קמין יו"ר וועדת החקירה


המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות