close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תש"ע תשרי כ"ה


LostTribes.gif
ועדה לשבטי ישראל האובדים (התבוללות והמרות בכפייה)
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

כ"ה תשרי תש"ע

מפגש המדינה שלנו בדואי-יהודי 13.10.09

סדר היום הרשמי:


15:30 התכנסות – שיחות בלתי שמיות בין המשתתפים
16:00 ראיונות עם התקשורת והמשך ההתכנסות
16:30 פתיחה – השייח סאלם אל הוזייל – הכרזה על הקמת תנועת המדינה שלנו בשיתוף עם תנועת ההתחברות, ועל הבסיס לשיתוף פעולה יהודי-בדואי
16:40 השר לבטחון פנים, מר יצחק אהרונוביץ –דברי ברכה על חשיבות העמדת היחסים על בסיס חיובי.
16:50 מר צבי מסיני, תנועת ההתחברות – כי מדרום תיפתח הטובה, הדוגמה הבדואית כבסיס לשלום בארץ.
17:00 הקרנת סרטון על מוצא הפלשתינאים
17:15 ראש מחלקת החינוך בעירית רהט, ד"ר עלי אל הוזייל – על מסורות הבדואים ושיתוף פעולה עם התנועה הציונית.
17:30 מייסד הסנהדרין, הרב צבי עידן – יחס ההלכה כלפי הטוענים למוצאם היהודי
17:40 מזכיר הסנהדרין, הרב דב שטיין – התלבטויות בהלכה לגבי תהליך ההשבה של האחים בדם
17:50 הרב יואל שוורץ, אב"ד הסנהדרין, המומחה העולמי לעניין בני נוח – יחס היהדות כלפי אותם אלה שלא יבחרו להתחבר לעם ישראל
18:00 דובר הסנהדרין פרופ' הלל וייס – הנושא עדיין לא נקבע סופית
18:10 קצין בדואי בצה"ל – על מסירות הנפש של האחים בדם ןעל מקורה
18:20 סאלאמה אל-טורי, נציג השבט אל-טורי – על מסירות לעם ישראל בעבר ועל היחס המתנכר בתמורה.
18:30 מפגשים חופשיים בלתי רשמיים בין הנוכחים והמשך ראיונות בתקשורת.
19:00 סיום – התפזרות

ייתכנו שינויים קלים בלו"ז.


המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות