close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תש"ע תשרי י"ד


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ה י"ד תשרי, תש"ע

הודעה לעיתונות

עשרות רבנים מכל החוגים האורתודוכסיים, מביעים מחאה נמרצת נגד השתררות גורמים נוצריים על הפרהסיא הציבורית בעיקר בירושלים בימי חג הסוכות כשהמטרה היא תעמולה מיסיונרית כדי להעביר יהודים על דתם.

מזה שנים רבות מהווה חג הסוכות מוקד משיכה לארגונים נוצרים אבנגליסטים לקיים עליה לרגל לירושלים. בחוה"מ סוכות יתקיים הכנס השנתי בחסות השגרירות הנוצרית בירושלים, לו שותפים ארגונים מיסיונרים. ביניהם "מלך המלכים" שבמרכז כלל בירושלים ,יהודים למען ישו והקהילות המשיחיות, מעוז,דוגית משכן ועוד. משתתפי הכנס הם צליינים . בצעדה בירושלים משתתפים גם המיסיונרים. מגמת כולם להפגין את כוחם וקבלת תהודה יהודית למטרת נוכחותם- המלכת ישו על ירושלים, כאשר האריה הנישא בידם מסמל אותו לנוצרים.

חלק ניכר מהתהלוכות והעצרות המפוארות בבנייני האומה מנוצל להגברת תעמולת המיסיון והעצמת התיאולוגיה הנוצרית לפלגותיה הרואה בחג הסוכות בעיקר הזדמנות להגביר את השפעת הנצרות על הציבור היהודי תוך הסתננות לתוך הפולחן היהודי. ניכוס חגי ישראל ,ערכי הקודש היהודיים תוך הדגשת שם משיחם. פיתוי משפחות יהודיות בתמיכות כלכליות ופוליטיות. יצירת אוירה של ידידות שכל ענינה הוא לבטל את הזהות היהודית ולהפכה למדינת כל דתותיה, קרי נצרות.

פעולות אלו הן פעולות להמרת דת, שנעשתה בשנים האחרונות לכאילו דת יודו –נוצרית שבה יהודים למען ישו או עדי השם, קהילות משיחיות (המאמינות במשיחם) כתות נוצריות לכל דבר הקימו כמאה וחמישים סניפים ברחבי הארץ, מדובר בהערכה שכ-20.000 המירו את דתם..

לפי פסקי הרבנות לישראל, הארגונים האבנגליסטים כתות נוצריות והקהילות המשיחיות בהן שותפים גם מומרים לכל דבר, מערערים את האמונה הישראלית ומשבשים את התודעה הלאומית. אין להשתתף בכנסיהם ולא לצעוד אתם.

כיום בהקשר בו מדינות, עמים ודתות מנסים לערער על הלגיטימיות של מדינת ישראל כמדינה יהודית יש לעמוד כפל כפליים על ייחודה של מדינת ישראל ועל ייחודו ולאומיותו של עם ישראל ודת ישראל. לטפח את הזהות היהודית הנבדלת ולהשאר יהודים נאמנים למורשת אבותינו.

חופש דת בישראל אין פרושו חופש לתעמולה למען המרת דת.

לפיכך מביעים רבני ישראל בהכרזה המצורפת מכל החוגים האורתודוכסיים את מחאתם הנמרצת נגד הנגע ההולך ופושה בציבוריות היהודית להנות מכספי נוצרים , להשתתף בעצרות ובתהלוכות המביעות סולידריות, להתעלם מתחנות טלביזיה מיסיונריות ולעודד את הקמתן ובעיקר ולהאיר פנים לאלה שכונותיהם אינן טהורות.

אנו מבקשים ממך כעיתונאי ליידע את הציבור בתוכן הכרוז

מינה פנטון
בברכת גמר חתימה טובה


המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות