close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ח אדר ב' י"ט


Wcab.gif
וועדה לצבא ובטחון (קבינט מלחמה)
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ה יט באדר ב' ס"ח

דרישה לביטול שרות נשים בצבא

צה"ל זקוק לאחר הגירוש וכישלונותיו בשדה הקרב ובעקבות האיומים הגוברים על קיומו של העם וצבאו, לתיקון מן היסוד.

תקלה מהותית שחיבלה בייעוד הצבא היא הכניעה לדרישות פוליטיות – אידיאולוגיות, להעמיד צבא המבוסס על יחידות מעורבות ושיוויוניות של גברים עם נשים. מימוש האידיאולוגיה הזו גרם לשיבוש תודעתי. יש לפי הנראה זיקה בין העדר אבחנה מיגדרית להעדר אבחנה בין ידיד לאויב שניהם מאפיינים את הצבא הפוסט - ציוני הרואה באבחנה – גזענות.

האיומים הגוברים מיום ליום, מחייבים תיקון מיידי.

אין מקום ליחידות מעורבות בצבא ישראל. אין מקום לגילוי גמישות ובהסכמה כלשהי לגיוס גברים ליחידות בהן משרתות נשים. לא ישלחו רבנים והורים את בניהם לצבא שמשרתות בו נשים ביחידות אורגניות מעורבות. – "כי ד' אלוהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך". דברים כג, טו


המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות

  • "הסנהדרין" דורשים: צבא בלי נשים רבני ארגון הימין טוענים ל"זיקה בין העדר אבחנה מגדרית להעדר אבחנה בין ידיד לאויב" ופוסקים: "לא ישלחו רבנים והורים את בניהם לצבא שמשרתות בו נשים ביחידות אורגניות מעורבות" (27.03.08) (YNet)
  • "אין מקום ליחידות מעורבות בצבא" רבני הסנהדרין הוציאו החלטה ולפיה יחידות מעורבות ושיוויוניות של גברים עם נשים הן תקלה מהותית שחיבלה בייעוד הצבא, וקוראים שלא לשלוח חיילים ליחידות שכאלו (27/03/2008) (NFC)