close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ח אייר כ"ג


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

דן בית הדין בשני תיקים של האחים איציק ודני חלמיש ושל רבקה מאירצ'יק

ב"ה כ"ג באייר, תשס"ח

לאחרונה דן בית הדין של הסנהדרין בשני תיקים של האחים איציק ודני חלמיש ושל רבקה מאירצ'יק. בית הדין לעניני עם ומדינה, לשיפוטו הועברו התיקים, מפרסם להלן את פסקיו ומבהיר את עמדתו ביחס למצב המשפטי במציאות הנוכחית בארץ ישראל. ארעא קדישא דעמא דישראל, תבנה ותיכונן

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות