close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ז כסלב כ"ט


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

קריאה לתעניות ציבור, לפיזור אוכלוסין, חוק יסוד התורה, קריאה לשינוי תודעתי בענין ירושה וכיבוש הארץ
פרסומת במקור ראשון

לאחנא בני ארעא קדישא הדין ולכל גלוותא דישראל, שלמכון יסגא: מתוך ימי החנוכה, ימי אור המוסיף והולך![1] יאיר עלינו אורו של משיח,[2]בעצם ימי החושך, מכוח אור מתתיהו ובניו,[3]להיות עץ יוסף ועץ יהודה לאחדים בידך.[4]

קריאה לתעניות ציבור

על אף שאין גוזרין בחנוכה, שמא לא יהיה סיפק בידינו קורא בית הדין לכל ישראל בארץ ובגולה לכוון בתענית י' בטבת לביטול כל גזרות אכזריות הממשמשות חלילה על עם ישראל להשמיד, להרוג ולאבד טף ונשים ביום אחד. אבדה עצה ותושייה מיעקב.[5] חושך יכסה ארץ וערפל לאומים. בית הדין קורא לכל גדולי התורה להכריז תעניות על גדריהן[6]בכל ימי שני וחמישי כשמתרגשת צרה איומה שכזו על הציבור ולשבר המידות ולהתפלל בכל מקום ולהוציא התבה לרחובה של עיר ולהריע ולתקוע בכל שני וחמישי, כל עוד לא ירדו גשמים וגם אם ירדו ברחמי ה' כל עוד לא תבוטל גזרת המן הרשע וכל המתעלם הרי זה אכזרי.[7] אין צריך חס ושלום לחכות לקיום הגזרה ורק אז להתענות שהרי שמא לא יהיה מי שיתענה ח"ו, אלא כפי שהורנו מרדכי היהודי כבר בעיצומם של ימי חול המועד.

מאידך רק לשמוח יש, כי הגיעה עת תשובה: " כיון שהגיע הקץ מיד נגאלין שנאמר (שם: ישעיהו: ס) אני ה' בעתה אחישנה רבי אלעזר אומר אם אין עושין תשובה מעצמן הקב"ה מעמיד עליהם מלך רע שגזרותיו קשות כהמן ומשתעבד בהן ומתוך כך עושין תשובה"[8] . הידיעה והבטחון בישועת ה', אם נקבל עלינו עול מלכותו ומסירת נפשנו על קידוש שמו באהבה צריכה להלהיב לבו של כל יהודי. מתוך ידיעת גודל הצרה והבטחון בישועה יצעק ויזעק כל איש ואשה ותינוק בישראל אל ה' בכל כוחו ממש. אין להקל ראש ולהתנחם בנחמות שווא. הצרה שבה נתונים בני עמנו היא איום ממשי בהשמדה, ההולך ותוכף מחוץ ומבית. לא נראה שההנהגות הידועות מכל החוגים יש בכוחן להושיע. להיפך הסכנה גוברת מיום ליום. לפיכך צריך לזעוק לה' שישלח ישועתנו ומשיח צדקנו.

תהליך נטישת משענת קנה רצוץ - ארצות הברית את ישראל צריך אף הוא לחזק את מידת הבטחון והאמונה כי ישועתנו אינה תלויה בחסדי אומות העולם וכי חסד לאומים חטאת. נבחר רק בבטחון בישועת ה' וממילא בפדות עם ישראל מכל שוסיו!


קריאה לפיזור אוכלוסין

לרגל סכנת ההשמדה בגרעין ובכל אמצעי קונוונציונלי או לא קונוונציונלי, פיקוח נפש הוא לשבת באזורים צפופים. חיוני שוב שכל משפחה משפחה וכל יחיד ידאג למלט עצמו בעיקר מגוש דן ומרצועת החוף ולמצוא לו מקום מגורים מוגן באזורי ההר, בגב ההר, ובכל מקום שיש עליו צווי גירוש והרחקה, כי הוא מקור הישועה כפי שראינו בימי מלחמת המפרץ הראשונה בשנת תשנ"א; כיצד נוצרו כל יום עומסי תנועה מזרחה.

אנו קוראים לממשלה לקחת לפחות אחריות בענין פיזור האוכלוסין ולהכשיר מיד קווי תחבורה נוספים, כבישים ומסילות כדי לאפשר לאוכלוסיה להתפרס ביהודה שומרון בגליל ובנגב ובאזורי ירושלים[9] בדחיפות ודווקא באזורים בהם יושבים מתנחלים ערבים, ודעת לנבון למה. כל יום עיכוב בענין הוא נטילת אחריות ששום וועדת חקירה לא תוכל לתת לה מענה בעתיד.


חוק יסוד התורה

תנאי ראשוני להמשך החיים היהודיים כמתכונתם הוא עמידתם העקרונית של כל חוגי שלומי אמוני ישראל להשגת חקיקת חוק יסוד התורה, שפירושו כל מעשה חקיקה או הלכה משפטית, הוראת ערכאות המנוגדת לחוקי התורה בטלה ומבוטלת למען חיינו. מנהיגים ציבוריים בעלי הבנה וחזון, שאינם ידועים כשומרי תורה ומצוות, שהם בעלי נפש, יסכימו לענין שהרי בו תלויה תשועת ארצנו ויושביה החלטות הבג"ץ בענין פיצויים לנפגעי המלחמה הערביים שהם הפותחים בשפיכות הדמים, יחד עם החלטות ה"מידתיות" בענין פגיעה באוכלוסיית אויב, עושות דמי ישראל שחוק, מונעות להשיב מלחמה שערה, מתישות את הצבא וגורמות ישירות לתבוסתו כפי שקרה במלחמת לבנון 2. זאת מלבד ההחלטות בעניני משפחה, גיור, שבת, וגדר הבטחון ועוד ועוד מי יוכל למנות מעשי הרשע המדרדרים את עמנו לעברי פי פחת,. רק חוק יסוד התורה בפיקוח סנהדרין ימנע חקקי אוון.

אם לא יחוקק חוק יסוד התורה יימשך תהליך השמד בהנהגת מערכת משפט הרשע ללא גבול, הפקרת דם בנינו החיילים והתיוונות ארצנו! אזי ינהג כל יהודי וכל ציבור יהודי כאילו כבר נחקק החוק הזה ויכבד חוקים שאינם סותרים חוקי תורה!


קריאה לשינוי תודעתי בענין ירושה וכיבוש הארץ

בית הדין קורא לכל הארגונים, התנועות והחוגים להאיר את מטרות העם היהודי במולדתו. לקבל החלטות הנובעות מקבלת עול מלכות שמים ולהצהיר נגדה נא לכלול האומות ולנגדה הפושעים שבישראל ולפרסם בשבעים לשון, באו"ם למזכ"ל החדש ולכל השגרירים הנכריים שארץ ישראל אינה גזולה בידינו ועל מנת כן פתח הקב"ה בתורה בבראשית. עם ישראל אינו כובש בארצו שנתנה לו מפי הגבורה שהיא ירושה לו מנהר פרת ועד נחל מצרים וכל אומה שתובעת במרחבי ארץ ישראל ריבונות או גוזלת חלקים מתוכה אינה אלא אויב וכל המסייע בידיה נקרא רשע ועתיד להפיל עמו במלחמות הצפויות ל"ע. כל האומות היושבות בין נהר פרת לנחל מצרים חייבות לדעת שהן יושבות כגזלניות ובאופן זמני ובמלחמות הקרובות לבוא ובישועה הצפויה לא יוותר שריד לשלטונן בארצנו.

קוּמִי אוֹרִי כּי בָא אוֹרֵךְ וּכְבוֹד ה' עָלַיִךְ זָרָח: ישעיהו פרק ס, א

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים

  1. משנה ברורה, סימן תרעא, ס"ק ז וראה רמח"ל 'נר מצוה' לענין תגבורת האור בימים אלו ובזמן הזה ממש.
  2. אורו של משיח: זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת צו דף לד עמוד ב וראה דרשות לפרשות השבוע דחנוכה, פרשת וישב ומקץ וזיקתן לחנוכה לענין זה.
  3. שו"ת ציץ אליעזר חלק יב סימן לג ד"ה אבל עמנו (לעילוי נשמת הרב אליעזר ולדינברג) אבל עמנו הבין גם הוא שכמוה של גזירה זאת כהמתת נשמת - האומה, ועמדו ולחמו, נגד גזירה זאת יחד עם נגד יתר הגזירות החמורות להשכחת התורה במסירות נפש יוצאת מן הכלל, כשבראשם החסידים החשמונאים ממתתיהו ובניו, וכשגברו עליהם ונצחום קבעו לזכר זה שבכל בית יהודי ידליקו נר חנוכה איש וביתו לסמל בזה החזרת העטרה ליושנה של האיחוי והאיחוד התא - המשפחתי הישראלי כפי שמרומז במה טובו אהליך יעקב, וכך כותב החתם סופר בדרשותיו לחנוכה (משנת תקס"ד) דרמז מצות חנוכה איש וביתו, ר"ל, מצות החנוך שבנפשו יובדק /יודבק/ ע"י נר שבין איש וביתו זו אשתו, שע"י קדושתו עמה יודבק לאור נר אלקים חנוכו וכל התנהגותו.
  4. יחזקאל פרק לז, יז וְקָרַב אותָם אֶחָד אֶל אֶחָד לְךָ לְעֵץ אֶחָד והיו לאחדים בידך
  5. תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף ה עמוד ב אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתם. כיון שאבדה עצה מבנים - נסרחה חכמתן של אומות העולם.
  6. רמב"ם, משנה תורה, הלכות תעניות פ"א
  7. רמב"ם הלכות שם,ד: אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות, הוא שכתוב בתורה ויקרא כ"ו: והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי, כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהוא קרי אוסיף לכם חמת אותו קרי.
  8. מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בחוקותי סימן ג ד"ה (ג) אם בחקתי
  9. ישעיהו פרק ד וְהָיָה הַנִשׁאָר בצִיּוֹן וְהַנּוֹתָר בירושלים קָדוֹשׁ יֵאָמֶר לוֹ כּל הַכּתוּב לַחַיִים בּירוּשָלָים:

בחדשות