close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תש"ע חשון י'


LostTribes.gif
ועדה לשבטי ישראל האובדים (התבוללות והמרות בכפייה)
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

איום בהוצאה להורג על השייך סאלים אל הוזייל

ב"ה י' בחשוון תש"ע
לכב' שר המשטרה נ"י
ירושלים

א.נ.

הנדון: איום בהוצאה להורג על השייך סאלים אל הוזייל


א. בכ"ה בתשרי השנה (13 אוק. 09 למנינם) התקיים בעיר הבדווית רהט, מפגש להידוק הקשרים התרבותיים בין יהודים לבדווים שבנגב. במפגש נטלו חלק רבנים מן הסנהדרין כשהמארח היה השייך סאלים אל הוזייל.

ב. פעילות השלום והאחווה של השייך אל הוזייל והסנהדרין נתקלת לפי הנראה בעוינות של אנשים מן התנועה האיסלאמית הדרומית שפעלו לקראת המפגש לשיבושו על ידי הטעיית הנכבדים המוזמנים במידע כוזב על עיתוי המפגש ובכך נעברה עבירה של מירמה.

ג. פעילות זו באה גם לידי ביטוי בשריפת ביתו של האיש על יושביו שסיכנה בעליל את חיי בני משפחתו עובר למפגש, היינו נסיון לרצח ואף כמובן נזק לרכוש.

ד. בעקבות המפגש הופץ כרוז החתום על ידי ה"תנועה האיסלאמית הדרומית" שבו נפסק דין מוות לשייך הנכבד. עותק מן הכרוז הומצא לידי השייח בביתו. השייח נמצא כעת באהל מחאה במעבר ארז ליד רצועת עזה, שם הוא מוחה על אי שחרור החייל החטוף גלעד שליט. העותק שמור בידי השייח בביתו. היינו הסתה לרצח.

ה. תוכנו של כרוז זה אף שודר ברדיו דרום, שהינו רדיו המופעל על ידי בדווים בדרום.

ו. אבקשך להורות על פתיחת חקירה לאיתור הגורמים שפעלו במירמה לשיבוש המפגש, הגורמים המסיתים לרציחתו של האיש ואלו שלקחו חלק בשריפת ביתו ולהעמידם לדין.


דב שטיין מזכיר הסנהדרין


המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות