close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ו אלול כ'


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

בענין המנעות מהעלאה לתורה של קצין שמסר צווי גירוש למשפחות שבגבעות ובמאחזים

לכתבה בעיתון מעריב

פסק הלכה: הקצין לא יעלה לתורה כי הוציא צווי הרחקה
מאת רועי שרון
הרב אריאל צ ילום: פ לאש 90
קצין בדרגת סרן מהפרקליטות הצבאית, תושב מעלה-מכמש, לא יוכל לעלות לתורה ביישובו כך לפי פסיקת שלושה רבנים, ביניהם חבר תנועת "כך" לשעבר.
הקצין משרת בלשכת היועץ המשפטי של אוגדת יהודה ושומרון, ובחודשים האחרונים הוציא ל‭12-‬ פעילי ימין צווי הרחקה האוסרים עליהם לשהות בתחומי השטחים.
את פסק ההלכה החמור כתבו שלושה רבנים, ביניהם הרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש בירושלים וחבר תנועת "כך" לשעבר. הרב אריאל מכהן, בין היתר, כאב בית הדין לענייני עם ומדינה - גוף לא רשמי שפועל על פי המשפט העברי.
שלושת הרבנים מציינים במכתב שנשלח לקצין כי "הוזמנת לדיון בהשתתפות המגורשים ולא מצאת לנכון להופיע. הוזמנת בשנית ושוב לא הופעת‭."‬ כמו כן נכתב כי "גירוש משפחה מביתה יש בו גם גזל מידי של משפחה בישראל. ניתוק המשפחה והילדים בכפייה מביתם, והצורך ליטול את מקל הנדודים כמשפחה נרדפת, מהווה נזק וסבל נפשי. בכך הנך עובר באופן אישי על לאווים מן התורה‭."‬
בסיום הפסק נכתב: "לאור אי-הופעתך בפני בית הדין ולאור כל האמור לעיל, מומלץ בפני רב היישוב, גבאי בית הכנסת ופרנסי הישוב, למנוע ממך לעלות לתורה‭."‬
מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי "צה"ל רואה בחומרה כל ניסיון לאיים על קציני צה"ל העושים מלאכתם נאמנה בהתאם למוטל עליהם‭." ‬


תגובה מדובר בית הדין

בית הדין לעניני עם ומדינה בחסות הסנהדרין אינו מאיים אלא פוסק לפי דיני ישראל. כל מה שנעשה בשם ישראל הוא בסמכותו של בית הדין לרבות ביקורת נורמות פסולות של צה"ל הממשלה ובתי המשפט, או מי מטעמם, שמשגה ומטעה את היהודים, אשר כולם בין רוצים בין אינם רוצים כפופים לתורה שנכרתה עמהם ברית בחורב, בערבות מואב ובהר גריזים ומתחדשת בכל יום. . הוראות בית הדין הן הוראות מתקנות הבאות להסיר מכשול מן הצבא שהוא צבא ישראל. לפיכך הצבא צריך להודות לבית הדין.. הציות לתורה וחובת קדושת מחנה צבאות ה', שהוא כלל ישראל, יתרום לנצחונותיו של צה"ל במלחמותיו וחס ושלום ההיפך מכך.. גרוש יהודים מבתיהם זו תקלה גדולה, חילול ה' לעיני כל אומות העולם והתעמרות ביהודי אחיך, הגרום לסילוק שכינה ולתבוסה בקרב ועד שהיהודי המגרש לא יעשה תשובה בענין כה חמור בדד ישב מחוץ למחנה לפיכך פסקנו כהלכה.

הלל ויס, דובר בית הדין

הערות שוליים


בחדשות