close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ו אב ג'


Wcab.gif
וועדה לצבא ובטחון (קבינט מלחמה)
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

הודעת וועדת המלחמה מטעם נציגות הסנהדרין בענין מלחמת בין המצרים

קביעת יסוד

הסנהדרין בין שאר תפקידיה היא המועצה הלאומית המוסמכת לעסוק בדיני המלחמה ובהוראת למדינה בנושאי מלחמה . מלחמה היא עינינה המובהק של הסנהדרין.[רמב"ם, הלכות מלכים, ו]

הוראות

1. אחדות האומה כולה היא תנאי מוקדם לנצחון. לפיכך על הממשלה להקים מועצת מלחמה ללא מפתח מפלגתי, שתכלול את נציגי הציבור היהודי וראשיו, וכן שאינם בני ברית המסייעים לישראל בתמים.

המועצה תכלול נציגים מכל המגזרים החפצים בניצחון על אויבי ישראל – הקודם לכל שלום – והמקבלים עליהם העיקרון כי יש להכריע האויב עד למיגורו. לשם כך יקבלו על עצמם תורות מלחמה המתאימות למלוא המרחב של שדה הקרב הנוכחי והתואמות את צרכי עם ה'. ובראשונה יאומצו ערכי מוסר הנובעים ממשפט המלחמה של התורה ופרשנותו ביד חכמי ישראל. במועצה ישותפו טובי המומחים הצבאיים המקבלים על עצמם את העקרונות הנ"ל.

תמנע הממשלה מהקמת מועצת המלחמה סימן הוא שאין היא מבינה את חומרת המלחמה הזו ותוצאותיה הצפויות ושכוונתה היא לחזור לסדר היום הישן.

2. המלחמה לעזרת ישראל מיד צר היא מלחמת מצוה. מטרת ישראל במלחמה היא להדוף אויבים רחוקים כקרובים בכל מרחב שהוא. לסכל מלחמת השמדה נגד עם ישראל ומדינתו, זו שאיפתו המוצהרת של האויב. המציאות הקשה שנכפתה עלינו, בין השאר, באשמת אימוץ מוסר מעוות שכפינו על עצמנו. לפיכך מכאן ואילך לא ירחם מפקד או חייל על אויבו, ובוודאי לא על אזרחים המשמשים מגן למחבלים, ולא יעשה חשבונם של האויבים על חשבון חיי לוחם צבא ישראל או אזרח הנמצא בסכנה; יש להשמיד כל איום וכל מסייע במלחמה ללא סיכון מיותר של חיילינו ואזרחינו; יש להרוס כל האמצעים הכלכליים המסייעים בידי האויב; אין לרחם על לוחמי אויב שלא נכנעו; אין להירתע מגירושה של אוכלוסיה עוינת ומלהורישה ומלנחול את ארצה. 'כל שנעשה רחמן על האכזרים לסוף נעשה אכזר על הרחמנים' (מדרש תנחומא, פרשת מצורע, א).

3. יידע כל חייל בצבא ישראל שמלחמתו באויב היא מלחמת ה' באויבי ישראל. לפיכך ישתדל כל חייל ומפקד בקדושת המחנה כדי שתהא השכינה שרויה בתוכו. כִּי ה' אֱלֹוקֶיךָ מִתְהַלֵּךְ בְּקֶרֶב מַחֲנֶךָ, לְהַצִּילְךָ וְלָתֵת אֹיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ, וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ – וְלֹא-יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר, וְשָׁב מֵאַחֲרֶיךָ (דברים כג, טו).

4. תדע כנסת ישראל וממשלתו כי מוטלת עליה חובה מידית לחוקק חוק המאשרר בעלות עם ישראל על ארצו, וכי כל רגב שנכבש על ידי צבא ישראל אינו 'שטח כבוש' או 'מוחזק' – אלא הוא אדמת ארץ ישראל בתוך גבולותיה שנתנו למורשת עולם. כָּל-מָקוֹם, אֲשֶׁר תִּדְרֹךְ כַּף-רַגְלְכֶם בּוֹ יהיה גבולכם מן המדבר והלבנון מן הנהר נהר פרת ועד הים האחרון (דברים יא, כד; ספרי, שם; רמב"ם תרומות א וב) . לפיכך כל כיבוש יוצר סיפוח מידי גם ללא הצהרת מושל צבאי וצירוף מפה כפי שסופחו הגליל והנגב בגבולות תש"ט. הימנעות מחקיקה זו הופכת מלחמות ישראל למלחמות שוא ושופכת דמי ישראל לחינם.

5. לימוד התורה וקיום מצוותיה, התפילה והזעקה אל ה', ותשובה וצדקה וטהרת הלב הם נשקו העיקרי והיעיל ביותר של עם ישראל. לפיכך יימנעו אנשים מחופשות יתרות ומרפיון בלימוד תורה בתקופה הידועה כ'בין הזמנים'. כל אשר בשם ישראל יכונה יתגייס בקולו של יעקב להכריע ידי עשו.

6. תענית תשעה באב השנה תיוחד ליום זעקה ותפילה, חשבון נפש, חרטה ובקשת מחילה מכל היהודים שנרדפו בשנה שעברה על ידי חוקי עוול ומעשי רשע הקשורים בגירוש יהודים תמימים מנחלתם ובחילול השם לעיני העמים. וכן תהיה חרטה ותיקון ודרישת שחרור מידית לנשיא ארצות הברית מטעם ראש הממשלה לאחינו, השבוי יונתן פולארד ואחריות לפדיון כל השבויים ותיקים גם חדשים. תהיה בקשת מחילה ופיצוי לצד"ל ולערבים ולמשפחותיהם שסייעו בידינו והופקרו למותם לרדיפות וקלון. יש לזכור ולהתחרט על כל החטאים והמעשים הקשורים בהתעמרות ביהודים על ידי היהודים, חטא הרודף את עמנו מדור דור – ואין לפרט כי יקצר המצע וגדולה החטאה עד לשמים.

יעשה השלטון ושלוחיו ויועציו חשבון נפשו: יתחרט לפני קונו ויקבל על עצמו לנהוג בכל יהודי כעצמו וכבשרו; יבקש סליחה ומחילה מן ה מגורשים ויקבל על עצמו להשיבם אל נויהם; יפצה כל נפגעיו ששיקר בבריתם; ימחוק חוקי העול מספר חוקיו; ויבטל כל ההליכים והחוקים הקשורים ביישומם.

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות