close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

עדות תשס"ז ניסן י' a


Vaadkorbanpesach.gif
ועדה לעניני קרבן פסח
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

הבקשה הראש הממשלה על קרבן פסח

רח' באר –שבע 8, נחלאות, ירושלים
מכתב שנשלח היום מאת מזכיר הסנהדרין לרוה"מ בענין בקשה להיתר להקריב קרבן פסח בי"ד בניסן, בהר הבית; הוגשה בקשה למשטרה לפני יומיים.
הלל ויס, דובר הסנהדרין 039362470 0545343545

הרשאה להקרבת קרבן פסח –תשס"ז

ב"ה
ראש חודש ניסן תשס"ז
לכבוד
מר אהוד אולמרט
ראש ממשלת ישראל
קריית הממשלה
ירושלים

א.נ.

הנדון: הרשאה להקרבת קרבן פסח –תשס"ז:
שנת הארבעים לחירות ירושלים

שנת תשס"ז היא שנה היסטורית וגורלית לירושלים, ישראל והתנועה הציונית. פרק זמן של 40 שנה במקורותינו הוא זמן משמעותי לדור. והנה הגענו לשנת ה-40 לשחרור הר הבית במלחמת הישע של ששה ימים, והוא עדיין שבוי בידי זרים.

חג הפסח מסמל לכל יהודי לא רק העצמאות משעבוד מצרים, אלא זמן להתחדשות לאומית ורוחנית. עם ישראל מתעורר ומתחיל להבין כי לא ניתן להתקיים בארץ ישראל ולהשאיר את לב ליבה של הארץ בידי זרים, תוך התעלמות מחובותינו הלאומיים היסודיים ביותר.

היום יש ציבור של בני ישראל החפצים בקיום מצוות החג ככתבן וכלשונן, כולל ובעיקר בהקרבת קרבן הפסח. הרי מה זה פסח ללא קרבן פסח? לכל היותר מדובר בחג, אבל העיקר חסר.

היציאה לחרות ממצרים, היא יציאה לחירות לעולם כולו, התבטאה בראש ובראשונה בהקרבת קרבן פסח, שהבדיל בין ישראל לעמים כשהמלאך המשחית לא יכול היה לנגוף בתי ישראל כשראה את דם הקרבן לאות על הבתים. היום באמצעות אי-מימוש אלמנטרי של זכויות ישראל על הר הבית, אנו יוצרים במו ידינו התכחשות קבל עולם ללאומיותנו ולשליחותנו להיות אור לגויים מציון ומאפשרים לכל המשחיתים לנגוף את בתי ישראל. נכונותו של ראש הממשלה להנהיג את הריבונות היהודית על הר הבית, ולו באופן סמלי, תשנה מידית את יחס העמים לישראל לכבוד ולתפארת,

בימים אלו כאשר מדינות רבות תומכות בממשלת החאמס, המודיעה קבל עולם כי היא אינה מכירה בישראל ורוצה להשמידה חשוב ביותר שמדינת ישראל תנקוט בצעד סמלי שמחזיר לה את הייחוד והכבוד הלאומי ההיסטורי.

כאשר אריאל שרון רצה לפתוח במהלך דרמטי הוא עלה להר הבית. נראה לנו שאם ראש הממשלה רוצה להעמיד דברים מחדש על מכונם ינקוט בצעד דומה, אך מובהק יותר.

אנחנו יודעים כי אם כבוד רה"מ ירצה, וייתן את ההוראות הנכונות למי שצריך לתת אותן, יוכל ציבור בני ישראל לקיים את מצוות החג. הרי מדובר בפולחן שיארך לכול היותר כארבע שעות ואף פחות, לפי משא ומתן עם כוחות הבטחון והמשטרה.

האם אין זה סביר, נכון וצודק שעם ישראל יקבל את השימוש בהר בית ה', לשלוש ארבע שעות בשנה?! האם דרישה ובקשה צנועה זו אחרי אלפיים שנות גלות מוגזמת ומופרכת?! הקרבת קרבן הפסח אינה פוגעת במסגדים. התפיסה השקרית שכל הר הבית הוא הקדש מוסלמי צריכה להיעקר. היא מעניקה רוח גבית לטרור בכל העולם. השייח' ראאד סלאח רואה בח'ארם א שריף הבסיס לחאליפות העולמית.

כבוד רה"מ הציונות לא התחילה עם הרצל, אלא זמן רב קודם לכן על ידי רבנים גדולים כמו הרב צבי הירש קלישר שספרו "דרישת ציון" מתייחס לצורך וחשיבות הקרבת קרבן הפסח כתנאי מוקדם המניע את תנועת שיבת ציון.

אשר על כן, חברי הסנהדרין המתחדש בשמו של ציבור בני ישראל, פונה וקורא לכבוד רה"מ לפעול מיד במתן האישורים לכל מי שצריך על מנת לאפשר לכל יהודי שירצה ונשאו ליבו לבוא ולעלות לירושלים להר הבית ביום ב', י"ד ניסן בשעות הבוקר המאוחרות והצהרים על מנת להקריב קרבן הפסח.

בכבוד רב,

עו"ד ברוך בן יוסף, מזכיר

הערות שוליים


בחדשות