close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ו סיון כ"ד b


Wcab.gif
וועדה לצבא ובטחון (קבינט מלחמה)
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

לידיעת התקשורת
דובר הסנהדרין: פרופ' הלל ויס 0545343545

מצ"ב שלושה מסמכים המבטאים עמדת נציגות הסנהדרין שהיא הנהלתו והמוסד העליון שלו בשלושה נושאים שעל סדר היום. הנושא הראשון: פגיעה באוכלוסיית אויב נידון בעיקרו בד' באייר ש.ז. ותוקן בכ"ה בסיון. הנושאים הבאים: רדיפת הרבנים ומתן אזרחות לילדי עובדים זרים נידונו בתאריך כ"ד בסיון, תשס"ו (20.6.06):

האם מותר לפגוע באוכלוסית אויב בגלל ירי המתבצע מתוכה או לידה

שאלת פגיעה באוכלוסית אויב

הסנהדרין דן בשאלה האם מותר לפגוע באוכלוסית אויב בגלל ירי המתבצע מתוכה או לידה.

חוות דעת – נציגות הסנהדרין- ניתנה בעיקרה ביום הזכרון לחללי צה"ל יום ד' באייר תשס"ו

קביעות יסוד

הסנהדרין היא המועצה הלאומית המוסמכת לעסוק בדיני המלחמה ובהוראת למדינה בנושאי מלחמה . מלחמה היא ענינה המובהק של הסנהדרין.[1]

דיני מלחמה לגבי מלחמת רשות ודיני מלחמה לגבי מלחמת מגן "עזרת ישראל מיד צר" עקרונן הבסיסי הוא "עד רדתה", עד לכניעתה של עיר, גרוש האויב או מיגורו. [לאחר קריאה לשלום, גבולות השלום, הנחיות אגרות יהושע בן נון, במלחמת מצוה, רמב"ם, הלכות מלכים ו]

שלטון חמאס או חליפיו והאוכלוסייה התומכת בהם הם אויב לכל דבר וענין כמקובל בכל מגוון הפרשנויות הרחב של המשפט הבינלאומי.[2]

תפקיד הממשלה הוא למגר את האויב מהר ככל הניתן מפני שמלבד אובדן הנפשות והסיכון האסטרטגי הנמשך והמתעצם מיום ליום, האויב מטה ליבן של מדינות רבות וארגונים בינלאומיים לקבל את עמדתו המתפתלת ובעיקר מעורר כוחות פוליטיים תבוסתניים בתוך המדינה שאינם רואים במדינת ישראל מדינה חוקית.

לפי הנסיון המר הכוחות הללו בארץ ובעולם יאלצו את מדינת ישראל להתפשר בנושאים קיומיים שיגרמו לאובדנה ח"ו. לפיכך אין ברירה אלא לתקוף מיד את ראשי השלטון הפלשתיני, ראשי הצבא, הארגונים, המוסדות, לפגוע פגיעות כלכליות אנושות ולהכניע את האויב.

בסוג המלחמה הנדרש הירי המונע או המרתיע של צה"ל לאזורי שיגור הוא תגובה בהחלט בלתי הולמת ובלתי סבירה. להפך! חולשתה של השיטה הנקוטה - לירות לשטחים ריקים, ובהסתפקות בסיכולים ממוקדים ללא רצון לעקור את יכולת המחבלים לירות היא המגבירה את להיטות האויב לשגר פצצות לעומק שטחה של המדינה. אנשי הממשל ישאו באחריות לחיי הנפגעים ולרכושם אם יוברר שנקטו בהגנה בלתי סבירה לחלוטין כשעמדו בפניהם ברירות אחרות.

מסקנות:

1. פגיעה לא מכוונת באוכלוסיה הסמוכה לפעולות איבה כתוצאה מירי טילים על ידי האויב היא בלתי נמנעת. האויב מנצל בצורה צינית את הרתיעה היהודית משפיכות דמים כדי להדביר את מדינת ישראל ולפיכך מציב כלי נשקו בסמוך לאוכלוסיה ובתוכה כדי להשיג הישגים תעמולתיים, לרבות הצגת פגיעות בילדים ובמשפחות שנפגעו, שלא נפגעו או נפגעו מידי הערבים בזדון[פרשת הילד א-דורא].

2. גם באימוץ נורמות בינלאומיות של דיני המלחמה במשפט המקובל שאינו יהודי אין להירתע בשל פגיעות לא מכוונות באוכלוסיה, השומרות על יחס בין הסיכון לפגיעה גדולה לבין הסיכוי הגבוה לפגוע באויב הלוחם בפועל.

3. האוכלוסייה עצמה היא חלק בלתי נפרד של האויב ולא רק שאינה עושה כל פעולה כדי למנוע הירי, אלא להיפך לפיכך אם תיפגע אין לה להלין אלא על עצמה.

4. האוכלוסיה מגייסת מתוך עצמה וביוזמתה אזרחים שהינם ילדים ונשים כדי לבצע פיגועי התאבדות חסרי אבחנה באוכלוסיה יהודית ולפיכך האבחנה בין פושעים לחפים מפשע אינה במקומה . אמות המידה לחיי אדם וזילותם בעיני האויב אינם מקובלות בכל החברה האנושית וישראל גם אם תכשל ח"ו לעולם לא תגיע לברבריות האויב המהווה איום על העולם כולו.

5. צה"ל לא יוכל למגר את האויב תחת הטרור של פרשניה המסלפים של 'אמנת זנבה הרביעית' שמעולם לא חלה דה-יורה בישראל, גם לפי תפיסת היועה"מ הנוכחי, אלא בנסיונותיו הבלתי נלאים לאוכפה על פי פרשנותו ובסיוע בית המשפט העליון.

6. רצועת עזה חדלה להיות 'שטח כבוש' גם לפי אלו הרואים במלחמת ששת הימים מלחמה תוקפנית ולכן כל הטענות בדבר הגנתה של אוכלוסיה אזרחית תחת 'שטח כבוש' חדלו להיות בנות תוקף.

7. מובן הוא שהסנהדרין רואה ברצועת עזה חלק בלתי נפרד מארץ ישראל והכובש שלא כדין הוא הכובש הערבי.

אנו מורים לממשלת ישראל להודיע על שינוי מדיניותה למדיניות התקפית ולהכריז על הרשות הפלשתינית כרשות אויב ועל האוכלוסייה הפלשתינית כאוכלוסיית אויב כפי שדרש צה"ל מן הממשלה לאחר הפיגועים באוכלוסיה אזרחית יהודית בחול המועד פסח תשס"ו ולנקוט בפעולות צבאיות נדרשות בהתאם להכרזה. שר הבטחון החדש פועל בכיוונים סותרים ובמסרים מבולבלים, מספק לאויב נשק ותחמושת ומונע מצה"ל להכריע את האויב לפיכך לא ניתן להמשיך במדיניותו.

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים

  1. שו"ת: "דברי יציב", חו"מ סימן פא ד"ה ב)ד"ה: 'אך'; לסנהדרין סמכויות לענוש שלא מן הדין ולהורות בכל מקום שאין בו דין לפיכך גם בעניני מלחמת מצוה מורה הסנהדרין למלכות הוראות נדרשות מתוקף המצב.
  2. בגץ 5757/04 יואב הס ואח' נ' ס' הרמטכ"ל - האלוף דן חלוץ: [משתמע כי הפצצה שבה נהרגו 14 איש למרות שהושלכה פצצה אחת של טון על מחבל רצחני אחד אינה בהכרח פשע מלחמה] ראה גם, יורם דינשטיין, דיני מלחמה, "אוכלוסית אויב". וכן השיקולים בפרשת הירושימה ודרזדן במבחן המשפט הבינלאומי

בחדשות