close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

בית הדין הבין לאומי


Vaadinter.gif

המוסדות הבין לאומיים ליישוב סכסוכים הם שנים

א. האו"ם ומועצת הבטחון שהינם מוסדות פוליטיים מובהקים. לכן גם הכרעות ה"צשק" של האו"ם ומועצת הבטחון אינם אלא הסכמה של רוב האומות שייתכן ויהיה כנגד מיעוטן כל זה על בסיס פוליטי. מאליו מובן שלפי הרכב האומות דתותיהן ונתוניהם האתניים ניתן בד"כ לחזות מראש מה יהיו הכרעות מוסדות אלו מבלי לעיין כלל בפרטי הקונפליקט. האו"ם מטבע הדברים עוק בסכסוך בין אומות. במועצת הבטחון לא ניתן כלל לדון בדבר שאחת מן המעצמות לא מעונינת בו. לכן גם לא שייך לדבר על המושג צדק במוסדות אלו.

ב. בית הדין הבין לאומי בהאג. בבית דין זה אכן יש התכנסות של שופטים מאומות שונות המתכנסים לדון בקונפליקטים בין לאומיים. השופטים באים מאומות שונות מהן אומות טוטליטריות. כמו כן הערכים לפיהם דנים השופטים השונים יונקים לעיתים מתרבויות מוזרות בהן מה שמוכר במקום אחד כפשע יוכר במקום אחר כנורמה ואפילו חיובית. לדוגמה בארת מוסלמית רצח נשים על חשד לפגיעה בכבוד המשפחה לא רק אינו פשע אלא נחשב לאות כבוד. בסין בה יש 10% עודף גברים ישנה תופעה רחבת היקף של הפלות (הרג עוברים) ואף רצח תינוקות לא רצויים (בעיקר בנות) מן הסיבה שזכר נחשב למבוקש ולא נקבה. לפי דת האיסלאם יש לכבוש את כל העולם בדם ואש. שופטים הבאים מארצות מוסלמיות אמונים על רעיון זה שלא לדבר שהדת האיסלאמית מתירה ג'נוסייד. מטבע הדברים אין לצפות לדין צדק בבית משפט כזה.

בית הדין הקבוע של הסנהדרין, מקצה מבין חברין אד הוק רבנים שידונו במקרים בהם ברור ששורת הצדק תלקה אם לא יעשה כך. דוגמה לכך הינם הסכסוכים האתניים בסודאן רדיפת הפאלון גונג בסין הסכסוך האתני ביוגוסלביה וכיו"ב. בית הדין אינו נוגע בענין בהיותו גוף א-פוליטי שאינו נתון אפילו ללחצי ממשלת ישראל באשר אינו נשלח על ידה ואינו ממומן על ידה והוא דן בענין לפי תורת הנצח של משה קרבנו מסיני מה שמבטיח צדק וערכים קבועים ונצחיים

שופטים

פסקי דין וחוויות דעת עד היום

ניהול, פיקוח, והתיחסות להסנהדרין המתפתחת

קישורים חיצוניים

וידאו

הערות שוליים


בחדשות