close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

בית הדין לעניני עם ומדינה


BDNS.gif

תפקיד בית הדין הוא לדון בדין ודברים שבין האזרחים למדינה. אב בית הדין - רבי ישראל אריאל (רבי אריאל מכהן גם בתפקיד ראש מכון המקדש).

הממשלה ההיסטורית של היהודים מורכבת מכריכת שני גופי בתי מחוקקים: הסנהדרין, גוף מחושב דומה לבית העליון או אולם מליאה ובית תחתון מקביל שמייצג את צרכי האוכלוסיה.

א) הסנהדרין היא "בית המשכילים". בשונה ממערכות פרלמנטריות, חברי בית עליון זה אינם נבחרים ו\או מקומם קבוע. כל מלומד, בכל זמן, יכול להשיג מקום בבית המחוקקים ע"י הוכחת רמת ידע גבוהה יותר בחוק היהודי מאשר חבר נוכחי בבית המחוקקים.

ב) במהלך ההיסטוריה היהודית התקיימה "אספת ניבחרים" מקבילה. במקור הורכבה מבית המשפט המלכותי של המלוכה החוקתית. בחברה דמוקרטית היא יכולה להיות מורכבת מאספה של נציגים הנבחרים באופן אזורי. צרכי האוכלוסייה יוצגו באופן אזורי; במקור בהתאם לכוח פיאודלי, ובזמן החדש מיוצגים ע"י כוח ההצבעה. ראש הבית התחתון יכול להיות מלך, קיסר או ראש ממשלה. יהיה לו הכוח לגבות מיסים ויהיה ראש הרשות המבצעת. הוא יהיה כפוף רק לסנהדרין.

היום לא קיימת "אספה יהודית מכוננת" במתכונת הזאת. מאז תש"ח מתקיימת ממשלה חילונית-חברתית שיישמה סמכות אזרחית ברוב שיטחי ארץ-ישראל. למרות שממשלה זו מורכבת מיהודים, היא מנתקת עצמה יותר ויותר מהתרבות היהודית: דתית ומורשתית. היא רואה עצמה ממשלה חילונית של אזרחיה ונעשים צעדים כדי להפריד לגמרי את הדת מהמדינה. היא גם יצאה בתוכנית חדשה לפיוס אירגוני חבלה ואנטי-ישראלים ע"י גירוש בכוח של האוכלוסיה היהודית. הממשלה קוראת לגירוש: 'התכנסות'.

למרות צעדים כוחניים אלה נגד מגוון אוכלוסיות בישראל, הסנהדרין מעוניינת בגיבוש רוב לשינוי בתוך מוסדות הממשלה הקיימים. בית דין זה מחוייב לשינוי הזה.

ב-כ"א באדר תשס"ו, הסנהדרין הכריזה על המשך תמיכת הסנהדרין בגופים פוליטיים וציבוריים בעתיד מותנה בעשייה של הנבחרים למען קבלת חוק יסוד התורה בניסוחו המובא בזה: חוק יסוד התורה: חוקים המנוגדים לחוקי תורה אינם חוקי העם היהודי ולפיכך אין להם תוקף. חוק המנוגד לחוקי תורה שיחקק בכנסת לרבות בחקיקת משנה, או יתפרש כך על ידי גורמים משפטיים הוא חוק פסול הפוקע מאליו. סמכות החלטת הפקיעה מסורה לבית דין תורני מרכזי ובלתי תלוי [הסנהדרין]

שופטים

הרב ישראל אריאל-קטן.jpg
הרב ישראל אריאל ראש ישיבה לשעבר ומייסד מכון המיקדש.

הרב אריאל היה ראש ישיבה ומנהיג רוחני של ימית. הרב אריאל הוא משכיל עם מוניטין גדול, וגם המחבר של עבודות רבות, כולל את "אטלס הגבולות התנכיים של ארץ ישראל" המכובד. הוא שירת בחטיבת הצנחנים ששיחררה את הכותל המערבי במלחמת ששת הימים, ואחד החיילים הראשונים שהגיעו לכותל.

הרב מורדכי אברהמי-קטן.png
הרב מורדכי אברהמי
הרב יישי באב"ד-קטן.jpg
הרב יישי באב"ד המזכיר הכללי של רבני יהודה ושומרון.
הרב דוב אברהם-קטן.jpg
הרב דוב אברהם בן שור נולד בקליבלנד,אוהיו, ארה"ב. חי עם מישפחתו בקהילה של מלך (פני) חבר ליד חברון. הוא המייסד ודיין של ישיבת בית דויד. סופר, שוחט, מוהל, וסופר סת"ם. בין כתביו כלולים "הסרת התוויות", "מציאת אחדות" ו-"בין שני מחנות".
הרב מאיר יעקוב הלוי הק"ק-קטן.png
הרב מאיר יעקוב הלוי הק"ק
הרב ישעיהו הולנדר-קטן.jpg
הרב ישעיהו הולנדר
הרב אליצור סגל-קטן.png
הרב אליצור סגל
הרב הילל ויס-קטן.jpg
הרב הילל ויס פרופסור לספרות יהודית, במחלקת הספרות של היהודים בפקולטה למדעי היהודית של אוניברסיטת בר אילן.


פסקי דין וחוויות דעת עד היום

קישורים חיצוניים

הערות שוליים